Beviljade stipendier

Stiftelsen har beviljat stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning samt andra projekt som främjar skydd av natur och miljö.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner har under sitt möte den 27.5.2024 delat ut stipendier åt 12 olika projekt. De enskilda stipendierna är värda 2 000 euro, sammanlagt beviljades stipendier för 24 000 euro.


1. Wilhelmina Ojanen / TIERRA/CURA -työryhmä
TIERRA/CURA (suomeksi: maa/parantaa) on tanssi-installaatio kehon suhteesta maaperään ja paikkaan.

2. Kaisa Lundán
Musikalen Aleksandra baserar sig på verkliga händelser under vinterkriget i Finland och inspireras av historian om Aleksandra Pekurinen, en 30-årig kvinna mitt i fredsaktivistiska rörelsen.

3. Tella Vahala
Jätä Saatanalle soittopyyntö on ajankohtainen ja poliittinen näyttämöteos, joka tutkii työttömyyttä ja erityisesti sen inhimillistä kokemusta.

4. Tanja Drabczyk
Tyttäreni söi pullan! -teos (työnimi) on nukketeatterin ja tanssin keinoin toteutettu äidin ja tyttären autofiktiivinen matka vapauden menettämiseen, anoreksiaan ja riittämättömyyteen.

5. Suvi Blick
I Love Nelly! on yhden naisen kabaree, joka kertoo omassa ajassaan poikkeuksellisen naisen, näyttelijä Nelly Anita Lovénin, tarinan sekä nostaa esiin kysymyksiä häpeästä, julkisuudesta, taiteilijamyyteistä, ammatinvalinnasta, rohkeudesta ja tarpeesta tulla nähdyksi.

6. Eeva Mäkinen / Neljä hölmöä - työryhmä
Kaksi hölmöä odottaa on teatteriesitys. Se on live-säestetty fyysinen duetto, jossa kaksi hölmöä odottavat elämänsä pieniä ja suuria käänteitä; milloin junaa, milloin rakkautta, milloin kuolemaansa.

7. Henna Holländer ja työryhmä
Hyvästi Lappi on Lappiin sijoittuva teatteriteos, jossa pohditaan omia juuria, niille palaamista, koti-ikävää, Lapin pysähtyneisyyttä ja taakse jääneistä läheisistä erilleen kasvamista.

8. Anne Naukkarinen ja työryhmä
A Book of Dances -projekti etsii uusia näkökulmia tanssin ja kielen välisiin suhteisiin ja kokoaa yhteen seitsemän Suomessa ja Ruotsissa toimivaa nuorta koreografia. Esitystapahtuma ja kirja esitetään muun muassa osana kansainvälistä Liikkeellä
Marraskuussa -festivaalia marraskuussa 2024 Helsingin Taidehallissa.

9. Asta Sveholm / ASEMA-kollektiivi
ELÄINTILA-näytelmä kommentoi kriittisesti ja suoraviivaisesti polarisoitunutta, empatiatonta sekä antroposentristä yhteiskuntarakennettamme. Tarinassa oululaisen maatilan eläimet nousevat kapinaan, kun eläimille selviää, että heidän lapsensa teurastetaan ihmisten ruoaksi.

10. Daniel Virtanen
Carmina Burana 800 -esitys käsittelee päihderiippuvuuden lieveilmiöitä; yksinäisyyttä, kauhua, pelkoa, melankoliaa, rauhattomuutta ja muita katkoksen tiloja. Näyttämöllä luodaan ehdotuksia sille, miten näistä yksinäisistä tiloista voisi päästää
yhdessä irti.

11. Ida Kronholm / arbetsgruppen Känslosymfonikerna
KÄNSLOSYMFONIN är en tvåspråkig musikalisk föreställning om känslor och känslospråk för barnpubliken, eftersom den magiska världen kring en teaterföreställning erbjuder en trygg plats för barn att känna igen sig, ifrågasätta och häpna.

12. Samu Kotilainen
Kandamuš on karjalaista karakteritanssia, -rituaaliperinnettä ja -runoutta sekä nykytanssia ja reaktiivista ääni- ja valosuunnittelua yhdistävä rituaalitanssiteos.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner har under sitt möte den 25 maj 2023 beviljat stipendier åt sammanlagt 15 olika projekt. De enskilda stipendierna är på mellan 1 000 och 2 000 euro. Sammanlagt beviljades stipendier för 28 500 euro.

 

Mohammad Manla

Moo Clown -esitys. Klovni esittelee lapsiyleisölle komediaesityksiä useissa eri paikoissa, esityksiin sisältyy erilaisia aktiviteetteja ja sirkuspelejä.

 

Per Ehrström 

Pjäsen Arvskifte. Ehrström vill slutföra arbetet med sin pjäs Arvskifte. Arbetet med pjäsen har pågått i perioder under tre års tid.

 

Anna-Maria Vänskä

Häiriötekijät-esitys. Esityksen lähtökohtana on valottaa keskittymishäiriöisten lasten elämää koulumaailmassa, ja tarjota ymmärrystä ja samaistumispintaa heille, joille yksitoikkoinen suorituskulttuuri ei tarjoa tilaa tai vaihtoehtoja erilaiseen opiskeluun. Teos toteutetaa yhteistyössä Aura of Puppets -nukketeatteriverkoston ja ADHD-liiton kanssa.
 

Valtteri Alanen 

Silence and Other Impossible Objects -esitys. Esineteatteria ja äänitaidetta yhdistävä näyttämöteos, jonka Valtteri Alanen & co. -työryhmä on tuomassa uudistettuun ensi-iltaan Turku International Puppetry Festivaliin 2023.

 

Martta Jylhä

Young Blood -näytelmän sovittaminen nuorten musikaaliksi. Jylhän aiemmin kirjoittaman näytelmän Young Blood sovittaminen musikaalimuotoon sekä kahdentoista uuden musikaalikappaleen kirjoittaminen. Lappeenrannan kaupunginteatteri sekä Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja toteuttavat yhteistyönä musikaalituotannon, jonka tekstiksi on valittu Jylhän aiemmin kirjoittama näytelmäteksti Young Blood.

 

Akim Bakhtaoui

The Dog, The Lad & The Wonky -esitys. Teos on Will Funk For Foodin western ja hypermaskuliinisuuden teemoilla leikittelevä Locking -katutanssityyliä hyödyntävä näyttämöteos, joka yhdistelee tanssin lisäksi elementtejä fyysiseen teatteriin ja klovneriaan.

 

Pauliina Laukkanen

Ihmisiä elämän äärellä -yhteisötanssiteos (työnimi). Yhteisötanssiteoksen teemana on paikkaan ja yhteisöön kuuluminen. Tutkimuksessaan Laukkanen kehittää traumasensitiivistä tanssipedagogiikkaa, joka tukee turvallisuuden tunnetta, itsetuntemusta ja yhteyden kokemusta.

 

Ilana Palmgren / Ikuton-kollektiivi

Les Bonnes Bonnes -esitys. Klassiseen, tarkkaan stanislavskilaiseen näyttelijäntaiteeseen, keholliseen ilmaisuun, valo- ja äänitaiteeseen nojaava esitystaiteen keinoin toteutettava matka. Esitys pohjaa Jean Genet’n klassikkoon Piiat (Les Bonnes, 1947), mutta rakentaa oman todellisuutensa ja hahmonsa kääntäen kaiken ylösalaisin Genet’n anarkiaa kunnioittaen. Esitys alkaa siitä, mihin Piiat-näytelmä päättyi.

 

Emmi Ihalainen

Työnlausujat -nykyteatteriesitys. Esitys tutkii edesmenneen teatterintekijän Elli Tompurin ohjaamaa, työläisrunoutta esittänyttä Työnlausujien kuoroa. Esityksen harjoitusprosessissa työryhmä pohtii, mitä on nykypäivän suomalainen työläisrunous. Työnlausujien kuoron tutkimisen kautta esitys käsittelee suomalaista työväenluokkaa eri aikakausina.

 

Karoliina Kuvaja

Kainuun metsäkiistat -dokumenttiteatteriesitys. Esitys tutkii metsäsuhdetta sekä metsätalouden ja luonnon muiden arvojen intressiristiriitaa. Metsäalan toimijoiden ja asiantuntijoiden haastatteluiden kautta avataan metsäkeskustelua ja kiistakohteita Kainuun metsissä. Maakunnallinen aihe heijastelee laajemmin Suomea ja koko maailmaa koskevaa luonnonvarojen käytön ja valtioiden vastuun kysymyksiä.

 

Soile Voima

Practice of Care -tanssiesitys ja valokuva- ja videoinstallaatioteos. Teoksessa tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta ja itseisarvoa, muunlajisten eläinten asemaa, harvinaisia, uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä sekä ihmistä - vertaisena ja osallisena - osana laajaa eliölajien kirjoa. Teoksessa harjoitetaan maailmassa olemisen tapoja ja erilaisten elämänmuotojen havaitsemista kuuntelemisen ja huolenpidon kautta.

 

Jonnakaisa Risto / Vaurioteatteri

Haavemaa -esitys. Karnevalistinen ja ajankohtainen tarina suomalaisesta alkoholikulttuurista kerrotaan elävien näyttelijöiden, aikuisille suunnatun nukketeatterin ja koko kansan karaoken keinoin.

 

Inkeri Raittila / Arbetsgruppen Itu

Emellan -esitys. Kaksikielisyyttä ja kieli-identiteettiä käsittelevä kiertävä koululaisesitys suomenruotsalaisille yläasteikäisille. Esitys tutkii suhdetta kieleen ja sitä, miten se elämän aikana voi muuttua.

 

Vilma Sippola

Miten täältä pääsee Tampereelle? -esitys. Melankolista estetiikkaa pursuava site-specific esitys tuo kodinkaipuun Tampereen juna-asemarakennuksen lasikoppiin Teatterikesäviikolla. Kopissa Tampereelle muuttanut esitystaiteilija yrittää rakentaa kotia. Hänellä ontarve paikallistua tähän muuttovoittoiseen kaupunkiin, tai päästä edes juna-asemaa edemmäs, pois välitilasta.

 

Wilhelm Blomberg

DANGER DANGER -esitys. Esitys haastavista ympäristötunteista, kuten ahdistuksesta, surusta, pelosta ja vihasta, ympäristöaktivistin näkökulmasta. Teos hyödyntää klovneriaa ja sen alalajia bouffonia, tutkimusta ympäristötunteista ja aktivismia pyrkien herättämään uinuvia ja tukahdutettuja tunteita suhteessa ekokriisiin.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänners styrelse har under sitt möte den 25.1.2022
beslutat att bevilja ett stipendie på 2 000 euro åt Portaan Nahkurinverstaan taidekesän tuki ry. Stipendiet beviljas undantagsvis utanför ramarna för ansökningsperioden. Stipendiet bör användas för att organisera utställningen Viva Vivica! under evenemanget Tammelan Portaan Nahkurinverstaan taidekesä 2022 den 22.-24.7.2022.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljade under sitt möte den 18.5.2021 stipendier till 20 olika projekt. De enskilda stioendierna är mellan 500 och 2 000 euro. Sammanlagt beviljades 30 000 euro i stipendier.

Kauri Sorvari
Tanssijantyö Niitty-teoksessa. Niitty teoksena ja prosessina käsittelee miessukupuolelle kerrostunutta valtaa ja sen seuraamia kehollisia oletuksia. Teoksessa keskusteluun pääsevät nuoret ammattitanssijat, jotka elävät ja kasvavat ajassa, jolloin sukupuolen moninaisuuden esilläolo on arkipäiväistymässä sekä vanhemmat miesoletetut, jotka ovat kasvaneet paljon vaietummassa ympäristössä.

Susanna Liinamaa
Lastensuojeluyksiköihin suuntautuva nykysirkuskiertue Pampula (työnimi). Pampula ei ole juonellinen tarina, vaan se kertoo elämän iloista ja suruista, peloista ja onnen hetkistä lapsentasoisesti. Esitys toteuttaa Lapsen oikeuksien vuoden 2020 teemaa ”lapsen oikeus tulevaisuuteen”.

Åsa Nybo-Bremer och arbetsgrupp
Teceremoni, en egensinnig performanceföreställning för unga och vuxna. Det är en elegant formgiven och hypnotiskt långsam ritual där en känsla av lugn, intimitet och samvaro infinner sig under av tystnad och tesörplande.

Glitcher rf (Emelie Zilliacus)
Föreställningen Blodbad. I föreställningen vill man undersöka den problematiska och brutala men samtidigt underhållande världen av hypervåld i populärkulturens splatterfilmer. Syftet är att med en feministisk diskurs skapa en färggrann och absurd föreställning som problematiserar våldet i populärkulturen på ett humoristiskt, kritiskt, passionerat och kroppsligt sätt.

Johanna Karlberg ja työryhmä
Lapsille suunnattu immersiivinen tanssiesitys Vieras väki. Esityksessä suomalaisesta mytologiasta tutut taruolennot heräävät henkiin ja kutsuvat lapset pohtimaan luonnon tärkeyttä ja tuntemattoman kohtaamista. Esitys rakentuu tanssista, kalevalahenkisistä loitsuista, musiikista ja vahvasta visuaalisesta maailmasta.

Jussi-Petteri Peräinen, Asko Halonen, Isla Mustanoja, Talvikki Eerola, Asta Sveholm, Sami Lalou
Lumikki ja seitsemän kuolemansyntiä -kesäteatteriesitys Mänttä-Vilppulassa. Työryhmän tarkoituksena on päällekirjoittaa Grimmin veljesten satu Lumikki ja seitsemän kääpiötä esitysmuotoon. Työryhmä haluaa tutkia ja käsitellä esityksessään ihmisenä olemista ajassa, jossa itsekkyys, ahneus ja voitontavoittelu, sekä muut kuolemansynteihin viittaavat piirteet ihmisissä ovat pinnalla.

Nóra Varga
Tale of the things that could have been said, a nonverbal shadow puppetry show with live music. The performance offers a feminist approach to folk fairy tales from Finno-Ugric culture.

Sasu Peistola
HETKI-niminen tanssillinen akrobatiaduetto. Esitys reflektoi jokaisena esityskertana ympäristöään. Se on tarkan ennalta suunnitellun koreografian ja paikkasidonnaisen improvisaation yhdistelmä, joka jättää tilaa kohtaamiselle ympäristön, yleisön ja esiintyjien kesken.

Anna-Maija Oka
Vasen poikki ja halaki -esityskiertue. Monodraama, jonka keskiössä on juurien löytämisen ja luopumisen tematiikka. Esityksen kokonaisestetiikka ammentaa perinteisestä Lappi-kuvastosta, mutta haastaa ja tuulettaa sitä tuoreella tavalla.

Onerva Hannula
Kokoillan näytelmän Matilda (työnimi) kirjoittaminen. Näytelmä perustuu Roald Dahlin lastenkirjaan Matildaan, jota Hannula käyttää pohjana päällekirjoitukseen. Näytelmä kysyy, minkälainen merkitys lapsuudella ihmisen elämässä on. Minkälaista tarinaa kerromme itsestämme, ja onko siitä mahdollisuus myös vapautua?

June Horton-White ja työryhmä
Kätketty historia -esityskokemus. Helsingin historian vähemmän tunnettuja tapahtumia paikkasidonnaisesti elävöittävä immersiivinen audiokokemus. Teos vie kuuntelijan aikamatkalle Helsinkiin kymmenen poliittisen ja historiallisen tapahtuman kautta. Geokätköilyn periaatteella löydettävissä olevat AR-triggerit eri paikoissa ympäri kaupunkia johdattavat kokijan Ruotsin vallan ajasta kuvitteelliseen tulevaisuuteen.

Kristian Lever
Det inledande arbetet på en dansteaterföreställning. Planeringen av ett nytt verk samt utvecklingsarbetet förknippat med verket och dessutom slutföringen av manuskriptet. Verket kombinerar dans med element som är bekanta från teatern. Temat för verket – vänskap, stagnation, kriser och överlevnad – återspeglar väl det nutida samhället.

Petra Heinänen
TERRA FEMINARUM – Metamorfooseja -näytelmä. Monologinäytelmä tutkii kehon ja mielen voimaantumisen tarvetta, yritystä eheyttää katkennut luontosuhde itseen. Se porautuu vaikeuteen, ristiriitaan ja hämmennykseen olla olemassa kesytetyssä naisen kehossa, jossa rehottavuus, outous, villiys, härskiys ja groteskius ei ole saanut elää. Näytelmä yhdistelee näyttämötaiteen eri suuntauksia, kuten videotaidetta, puhe- ja nykyteatteria sekä tanssillista liikeimprovisaatiota.

Vuolas-kollektiivi ry (Paula Sillman)
Wivi! (työnimi) -esitys. Monitaiteinen monologiesitys tamperelaissyntyisestä arkkitehdista Wivi Lönnistä (1872-1966), hänen työnsä erityisyydestä ja perinnöstä. Esitys on tämän poikkeuksellisen naisen henkilökuva, mutta laajenee käsittelemään myös (mahdollisuuksien) tasa-arvon toteutumista tämän päivän Suomessa. Esitys yhdistää perinteistä monologimuotoista henkilökuvausta ja nykysirkusta.

Suvi Tuominen, Dasha Chernova
Fracptur-ing (työnimi) -teoksen valmistelu. Teos käsittelee ajankohtaisesti live-tilanteiden ja digitaalisten kuvien, liikkeen ja tallentamisen, sekä näyttämötyön ja etäesityksen välistä kitkaa. Taiteellinen kehys ja käsite, jonka kanssa tekijät työskentelevät, on pornografinen kuva. Pornografisilla kuvilla eivät tarkoita kirjaimellisesti pornografisia kuvia, jotka ovat levinneet ympäri internetiä. Pikemminkin tarkastelevat abstraktimpaa suhdetta elävien tilanteiden ja digitaalisten kuvien välillä.

Kaisla Kareoja
Ympäristöfilosofisten esseiden kirjoittaminen. Tavoitteena on tuoda esiin ympäristönsuojeluun liittyviä filosofisia kysymyksiä. Ympäristökriisiä ei voida ratkaista vain teknisin keinoin, vaan myös ajattelun on muututtava. Ei ole merkityksetöntä, miten ympäristö eri tieteiden piirissä esitetään ja miten siitä puhutaan.

Veera Aaltonen
Forumteatterityöpajat lasten ja nuorten kanssa sekä forumteatteriesitys. Projektin teemana on tutkia nuorten koulukiusaamisen syitä ja sen ehkäisyä osallistavan forumteatterin keinoin.

Nanni Vapaavuori
Out [ ] of Focus -valokävelyjen sarja. Sarja koostuu kolmesta kevytrakenteisesta esitystapahtumasta, joiden tavoitteena on avata ja uudelleen järjestellä valon ja näkemisen välistä sidosta ja sen merkitystä elävässä esityksessä. Hämärän ja kirkkauden asteikkoa tarkastellaan eri materiaalien kautta, kuten pöly, jää, vaha, huopa tai hiili.

Santeri Helinheimo ja työryhmä
Äänestys-projekti, monitaiteinen ääniperformanssi ja videoteos. Teos tutkii ihmisääntä, vallankäyttöä sekä sukupuolinormeja. Tekijät kysyvät, millaisessa ääninormistossa elämme ja millainen äänenkäyttötraditio sopii mihinkin kehoon vallitsevassa normistossa. Miten hentoa ääntä tulkitaan ja kuullaan naisoletetussa valkoisessa tai mustassa kehossa ja miten taas miesoletetussa?

Antonia Henn, Joel Forsbacka
Turnéföreställningen Kom ge mig världen (arbetsnamn). En potpurri-föreställning bestående av svenska sånger, dikter och monologer. Målgruppen är svenskspråkiga åldringar på seniorboenden i Nyland.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner har under sitt möte 3.11.2020 beviljat stipendier för sammanlagt 14 olika projekt. De enskilda stipendierna är till sin storlek 1.000-2.000 euro och sammanlagt beviljades stipendier till ett belopp på 19.900 euro.

Veera Snellman och arbetsgrupp

Veera Snellman och arbetsgrupp Ett sceniskt verk Nykyajan jatkuvan tuhon tuskasta nousevat narrit. Verket behandlar förhållandet mellan förstörelse och njutning som sker i den moderna världen och deras inverkan på varandra. I verkets fokus är den moderna människan som navigerar i korsningen av förstörelse och nöje.

Muovipussi / Heidi Finnberg, Milla Lahtinen

Projektet Dance All Year Long. Föreställningen tar plats på Kokkola stadsteater 18.12.2020. Musik- och teatergruppen Muovipussi har grundats år 2018 i Helsingfors. Gruppen har uppträtt i Finland, Sverige och Danmark bl.a. på cirkusfestivaler.

Vaurioteatteri / Jonnakaisa Risto

Monolog föreställningen Korhonen (arbetsnamn) mellan skådespelare och docka. I en monolog riktad åt vuxna möter en ung kvinna sig själv vid hundra års ålder. Föreställningen fokuserar på krigstrauman som följer med från en generation till en annan och fortsätter att påverka finländarnas liv och attityder. Föreställningen är en turnéformad föreställning som använder det karelska språket. Föreställningen spelas även i servicehus.

Nora Sandholm-Azémar 0ch arbetsgrupp

En fri tolkning av Arto Paasilinnas Kollektivt Självmord. Det nyskrivna manuset är skrivet för två skådespelare. Som form användas den indiska filmindustrins melodramatiska genre bollywood. Bollywoods stora känslor kommer att vara som en kontrast till det dystra och tragiska temat självmord.

Ole Øwre och arbetsgrupp

Performativa läsningen Manning är fri (Anders B. Christensen). Pjäsen är översatt till svenska av skådespelare Ole Øwre och arrangeras som en performativ läsning vid Teater Viirus februari 2021. Pjäsen berättar om Chelsea Manning som döms till fängelse för att ha läckt sensitiv information till Wikileaks. Pjäsen behandlar frågeställningar kring stat och individ, och huruvida staten har rätt att korsa gränsen till individets privata sfär.

Arbetsgruppen Jansson, Kellokoski, Nyby, Stenberg

Föreställningen niXXXavuori. Som avslutande konstnärliga slutarbete vid Konstuniversitetets Teaterhögskola skapar arbetsgruppen en föreställning med arbetsnamnet niXXXavuori som är teater, performance, ljudkonst och samtida koreografi. Föreställningens teman är nationell identitet, kvinnorollen, barndom, sexualitet, intimitet och barnslighet, och den har premiär den 3.12.2020 på teater Viirus i Helsingfors med tre påföljande uppspel.

Elina Lajunen

Project O, experimentell dockteater- och tangofilm om en kvinna och tango. I kortfilmens fokus är en kvinna (docka) som i ett tomt utrymme väntar på en dansinbjudan som aldrig kommer. I fjorton minuters tid reser hon i sina tankar genom världen. Berättelsen bildas genom dockor, collage, dockanimation, bilder och människokroppen, samt dans och musik. Filmen är inspirerad av Laura Lindstedts Finlandia-prisbelönta roman Oneiron.

Marielle Eklund-Vasama

Förverkligande av treårigt Bandler-projekt i Tammela. Sommarkonstfestivalen i Porras Skinnarverkstad i Tammela planerar att inleda ett treårigt program där Vivica Bandler skulle vara i fokus. Syftet med den årligen återkommande festivalen är att varje år bjuda på presentationer av viktiga finländska kultur-och litteraturprofiler i form av föreläsningar, föreställningar, filmer och musik.

Timo Tikka

Personlig forskning och av naturvetenskapen inspirerad utveckling av teaterkonstmetoder. Tikka ser att konst möjliggör behandling av miljöfrågor på ett sätt som kanske är omöjligt inom ramen för vetenskapen ensam. Ett korrekt gränsöverskridande samarbete mellan vetenskapliga och konstnärliga gemenskapen skapar nya perspektiv för allas användning och gör det också möjligt att nå en annorlunda publik.

Bruno Zambrano och arbetsgrupp

Dansföreställningen Memos. I föreställningen ges PoC-kostnärer (people of color) utrymme för fritt uttryck. Censur och utomståendehet orsakar känslomässiga reaktioner. Författarna vill utforska känslor så som ilska, aggression och glädje, samt deras manifestationer i rörelse. Författarna tar diskussionen om annorlunda vidare genom att säga att de inte enbart är en kvotgrupp på scenen och i arbetsgrupper utan kan vara hela arbetsgruppen.

Lindon Shimizu and working group

EARTHQUAKE – moving on a shaking land. A collaboration project between artists Lindon Shimizu and Tuija Lappalainen who both work within the context of body and performance. Being the whole life migrating between countries and diverse cultures, it evoked an embodied interest in Shimizu and Lappalainen around the immigrants’ issues topic. Project is under co-production program of Regional Dance Centre of Eastern Finland (ITAK).

Taru Aho

Soloverket XO (arbetsnamn). I verket undersökes hur det är som kvinnan att vara mål för blickar i vardagen, på internetforum i sociala medier och som en professionell artist. Aho vill utmana betraktaren att fråga och identifiera de antaganden, övertygelser och kataloger genom vilka den kvinnliga kroppen fortfarande ses i samhället i många situationer och sammanhang. I verket fungerar dansrörelsen som ett instrument för kroppslig befrielse.

Ilona Salonen

Nutidssolodansverket Meeting the Monkey (arbetsnamn). Utgångspunkten för verkets konstnärliga arbete är kinesisk filosofi (influenser från bland annat buddhism och taoism) och kampsport från Kina. Det konstnärliga arbetet utforskar kinesisk helhetsfilosofi och dess begrepp och speglar den i den västerländska dualistiska bilden av människan.

Laura Mattila

Produktionen Donna Quijote. Produktionen är inte enbart teater och dans till sin karaktär utan också folkmusik, idealism och aktivism. Det mesta av produktions ensemblet är ursprungsbefolknings konstnärer, genom vars berättande åskådaren får uppleva arktisk kultur en stund. I verkets dystopiska landskap finns det längre endast en handfull människor som bor på jorden som använder sina sista ögonblick för att berätta sagor. Ledd av dessa människor, hör publiken myter och legender från hela världen. Donna Quijote har premiär i Finlands Nationalteater i april 2021.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner har under sitt möte 14.10.2019 beviljat stipendier för sammanlagt 17 olika projekt. De enskilda stipendierna är till sin storlek 1.000–1.500 euro och sammanlagt beviljades stipendier till ett belopp på 19.000 euro. De projekt för vilka stipendier beviljades representerar olika konstbranscher på en bred skala. Bland de projekt som beviljats understöd finns bl.a. miljökonst, teaterclowneri, en fotografiutställning, manuskriptskrivning, dansteater, enmansteater, barnens musikalteater, en dokumentärfilm, teaterföreställningar, videoperformans och liverollspel.

Idalotta Backman och arbetsgrupp

Projektet Kestävän Kehityksen purjein kohti Afrikkaa ja yhteistä tulevaisuutta. I projektet seglar en besättning på 5-7 personer med segelfartyget SALME från Finland mot Tanzania under våren / sommaren 2020 med avsikt att utveckla kulturutbytet mellan olika länder och skapa dialog med lokalbefolkningen både under resan och väl framme. Allt som sker under resan dokumenteras via bild, levande bild och text och delas på olika medier.

Expert Touring -arbetsgrupp / Johanna Kultala

Föreställningen Expert Touring i Helsingfors universitets Observatorium. Med föreställningen undersöker arbetsgruppen bl.a. jordens framtid mitt i klimatförändringen och människans ställning i den. Arbetsgruppens särskilda intresseobjekt är införandet av teaterclownerin till nya och överraskande utrymmen och samband. I projektet verkställs sammanlagt 15 teaterclowneriföreställningar i Helsingfors universitets Observatorium under våren och sommaren 2020.

Sakineh Ghorbanzadeh

A case study of central Ostrobothnia region, Finland. Environmental art in different landscapes is a new form of dialogue with surroundings. The main aim of this research is to find out how eco-arts influence the relation and meaning of nature on a scale from the very rural to the very urban. Eco-art in this study has wide meanings and going to encompass even ceremonies, festivals and events, stories, environmental skills like fishing and hunting.

Anne Immonen, Satu Vaarula

Suo mun elää -fotografiutställning. För utställningen har Torronsuos unika område fotograferats i naturtillstånd under olika årstider. Också människor, för vilka träsket är kärt, har fotograferats där. I bildtexterna berättar de om sitt förhållande till Torronsuo och grunderna för dess beskyddande. Tammela kommun har i sin planläggning godkänt idkandet av gruvdrift på området och upphovsmännen är oroliga för gruvdriftens eventuella effekter på den känsliga kärrmiljön.

Tuomas Karisto

Laavuteatteri-projektet. Laavuteatteri är en i synnerhet till barn riktad enmansteater som turnerar i Nationalparker och vars rekvisita färdas i en ryggsäck. Laavuteatteris första föreställning Runosuohaukka ja vaeltaja Heimo visas under hösten 2019 i Tykös, Sibbo Storskogs och Repovesi nationalpark. Upphovsmannen hoppas att föreställningen, som stödjer sig på den för barnen naturliga nyfikenheten och känsliga iakttagelseförmågan, är en oförglömlig upplevelse som förstärker barnens förhållande till naturen och även i framtiden frambringar nya upplevelser i samband med vistelse i naturen.

Kellariteatteri / Niko Uusi-Simola

Helsingin Kellariteatteris nya produktion. Den levda stundens sinnestillstånd är en lins igenom vilken reflekteras minnen från det förflutna och framtidsutsikter. Föreställningen behandlar effekten på bilderna av det förflutna och det framtida som linsens sprickor och skevor samt harmonisering och rening har. Forskarna säger att det redan är för sent att stoppa klimatkatastrofen. Ska den enskilda individen med alla små krafter dra i den globala handbromsen eller kan vi trappa upp konsumtionen och njuta av denna människosläktets vågkam utan dåligt samvete om spelet ju ändå är förlorat?

Paula Kovanen, Annimaria Koivunen

Kana vapaalla -teaterföreställning. Det är frågan om en inkluderande och pedagogisk teaterföreställning riktad till barn. Målet är att med hjälp av konst förankra diskussionen om klimatförändring och miljöskydd till en del av lärgemenskapernas vardag. I berättelsens centrum är en höna vid namn Matilda som rymmer från en intensiv produktionshönsgård och reser jorden runt. Föreställningen turnerar i tio olika förskole- och lågstadiegrupper under våren 2020.

Elisa Makarevitch, Roee Cohen

Tvärkonstnärliga video och performance projektet Stjöit Sjielin – Fix the Seal. Projektet undersöker missförstånd och sprickor i förhållandet mellan gråsälar och det österbottniska kustsamhället. Sälen har genom tiderna setts som ett mytologiskt djur som är hälften människa och hälften ett slags sjöhund. Researchen som gjorts och det material som filmats ska nu sammanställas till fyra videoverk, en ljudinstallation och flertalet performancer, ritualer och happenings som förevisas i samband med vår planerade utställning vårvintern 2020.

Ville Niemi

Dokumentärfilmen Maailmanpalo – Metsäruno. Filmen är en kombination av naturdokumentär, diktrecitation och ljuddesign i vilken förstörelsen av Amazonas regnskogar hämtas till finskt skogslandskap. Samtidigt som filmen är en lovsång till skogen är den ett nödrop för dess överlevnad. I samband med skogsskildringen reciterar sångerska-poeten Kirsi Poutanen ett diktmontage av Eino Leinos dikter.

Martta Pesonen

Regissering av föreställningen Perjantait Gretan kanssa för Tammerfors Studentteater. Föreställningen är dokumentärteater om nutiden. Den grubblar över vad som får människan att agera för klimatet och vad detta agerande skulle innebära. Som grund för föreställningen används Greta Thunbergs intervjuer och tal, nyhetsrapportering och bildmaterial beträffande Barnens Klimatstrejk och skådespelarnas upplevelser om aktivism och medborgarinflytande.

Rantasalmen Nuorisoteatteri / Heikki Pola

Musikalen Supermarsu pelastaa Itämeren silakat. Musikalen baserar sig på Paula Noronens populära böcker som legat till grund för Susanna Haavistos manuskript. Musikalen griper tag om ett aktuellt ämne. Oron över vår livsmiljö växer konstant. Vad händer när Supermarsu, en liten flickas inre hjälte beslutar sig för att vidta åtgärder. Med mod, fördomsfrihet och drömmar kan man uppnå vad som helst.

Jenni Rutanen

LUMOTTU SAVONLINNA -dockteaterfestival. Festivalen är känd för speciella ställen för evenemangsarrangemang, en varm atmosfär och finska moderna dockteaterns högklassiga föreställningar. Nyslotts kulturkällare förvandlas till dockteaterkonstens nya scen 5-7.6.2020. Under festivalen som varar över helgen visas konstnärligt högklassiga, inhemska dockteaterns pärlor.

Hanna Ryti

Manuskriptskrivning. Texten beskriver människans färd mot en osäker framtid. I verkets centrum är en fiktiv brevväxling mellan det förflutna och det framtida. Framtiden representeras av en ung person som lever i framtiden där det globala klimatet blivit avsevärt varmare, artnedbrytningen accelererat och samhällsstrukturen inför tvång ändrats.

Elli Salo

Skrivarbetet beträffande Piilopaikka -skådespelet. I verket grubblas över hurdan ödemarkslitteratur som skrivs när gömställen inte längre finns, när orörd ödemark endast lever i våra fantasier och är blott ett föremål för romantisk längtan. Upphovsmannen frågar på vilka villkor och hurdana ödemarksberättelser som kan skrivas i en klimatkris, samt en hurdan synvinkel och ändring en nutida författare och feminist kan tillföra en berättelsetradition som fullständigt skrivits av män.

Studenternas Teaterförening r.f.

Höstproduktion 2019 och delfinansiering av verksamhetsåret 2020. I Studentteaterns demo-föreställning Lyckliga dagar, som fungerar som en avslutning på höstterminen, låter sig arbetsgruppen inspireras av Vivica Bandlers möjliga arv till Studentteatern som fyller 90 år i år. Temat och utgångspunkten för vårens huvudproduktion med arbetsnamnet Stugan är vårt förhållande till sommarstugan. Verket kommer att behandla och handla om människans förhållande till naturen.

Maiju Tarpila, Anna-Maija Laine

Tvärkonstnärliga verket Kaski som behandlar klimatkrisen. Kaski består av tre live rollspel som varar i flera dygn. Rollspelen tar deltagarna igenom två hundra år och tre olika epoker mitt i effekterna av klimatförändringen. Verket belyser deltagarnas kreativa processarbete innan spelen, ljud och videoverk i samband med spelen samt deltagarnas konstnärliga uppvaknande i slutet av processen.

Vähäkämä-kollektivet / Teo Mattila

Suksi skutsii! -dansteaterverket. Det är frågan om en dansteaterföreställning som baserar sig på Vähäkämä-kollektivets konstnärers egna skogsupplevelser och information som försetts av sakkunniga som deltagit i projektet. Med verket vill kollektivet delta i den samhälleliga diskussionen om skogsvården och klimatkrisen. Genom nutidsdans ger verket ett nytt förhållningssätt till ämnet.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 18.000 euro.

Nina-Maria Häggblom
Utforskandet av nya former att framföra scenkonst, och för att skapa nya konstverk genom att använda sociala medier. Syftet med detta konstnärliga experiment är att förbereda en skaparprocess av en föreställning på sociala medier. Resultaten av sitt arbete ämnar hon framföra på sociala medier samt på föreningen Lusts (Långsiktig Utveckling av Svenskspråkig Teater) demo-evenemang i oktober 2018.

Ilona Jäntti, Aino Venna
Förverkligande av utrymmesbaserade Orangerie-verket i Helsingfors stads Vinterträdgård under November 2018. I verkets centrum står Vinterträdgårdens arkitektur. Orangerie kombinerar musik, moderndans och luftakrobatik och förverkligas i Vinterträdgårdens Palmrum under kvällstid, då Vinterträdgården lyses upp för föreställningen. Orangerie är riktat till alla Helsingforsbor och personer som befinner sig i Helsingfors vid tidpunkten för föreställningen, oberoende av ålder, förmögenhet och språkkunskap. Verket är avgiftsfritt och utrymmet är tillgängligt för personer med funktionshindersbehov.

Rosanna Kemppi
Konstnärligt arbete i produktionerna Ihmisvihaaja2019 ja Nora. Ihmisvihaaja2019 är en visuell monolog i konsertform. I den behandlas det skräp och förstörelse av naturen som mänskligheten lämnat efter sig. Premiären är planerad att äga rum under hösten 2019. Nora är en föreställning lösgjord från Ibsens klassiker Ett dockhem. I föreställningen undersöks längtan efter frihet, viljan att ansvara endast för sig själv och förverkliga egna ambitioner. Premiären äger rum i Jurkka 8.9.2018. Under hösten 2018 framförs sammanlagt 25 föreställningar.

Elina Kilkku
Förberedelse och bakgrundsarbete av teaterföreställningen Kapitalismi (arbetsnamn). Kapitalismi avslutar en trilogi vars första föreställning LÄSKI. Rasvainen monologi lihavuudesta upplöste tjockhetens tabun och den andra föreställningen Häiriö gav en röst åt dem som lever med psykiska störningar. Ett bärande och betydelsefullt tema i föreställningen kommer att vara den ekologiska synvinkeln: vår planet tål inte det nuvarande ekonomiska systemet. Premiären äger rum i slutet av år 2019 eller i början av år 2020.

Emilia Kokko
Planering och förverkligande av verket Queer Monumentti. I verket kombineras den antikapitalistiska queerpolitiken och –poesin med plastens materialism. Behandlar poetiska dimensioner som anknyter till plast och queer genom bildkonstnärliga medel. Gör videoverk, fotoverk och ljudverk som en del av verket. I centrum av verket är olika performativa bildkonstnärliga figurer och skulpturer som framkommer i stadsmiljön.

Elle Kokkonen
Skrivandet av teatermanuskriptet för Huonetarinoita (arbetsnamn) under åren 2018 och 2019. Huonetarinoita är delvis en autobiografisk text om depressionen, ångesten och förlamningen som den ekologiska krisen fört med sig. Synvinkeln är nordlappländsk och queer. Ändamålet är att ta Huonetarinoita på scen antingen på Teaterhögskolan eller någon annanstans under år 2019.

Panu Kunttu
En skadlig främmande art, vresrosens, kartläggning på Skärgårdshavet. Syftet med projektet är att kartlägga vresrosen, i synnerhet i området mellan Jurmo och Borstö och områden söder och norr om Borstö samt, inom ramen för tidtabellen, även i delar av Kökars yttre skärgård. Om all påträffad förekomst informeras åt offentliga förvaltningens organisationer som främjar naturskydd. Därtill sparas alla observationer i registret över främmande arter som förs av Naturhistoriska centralmuseet.

Maija Linturi och arbetsgrupp
Förverkligandet av sceniska verket Heppatytöt som kombinerar dans och dockteater. Verket förverkligas hösten 2018. Heppatytöt behandlar temat att se saker annorlunda. I verkets centrum är två ”arter” som i vårt samhälle betraktas genom annorlundaskap: flickor och hästar. Arbetsgruppen betraktar dessa arter och deras förhållande med respekt för deras autenticitet och unikhet. Verket är riktat till vuxna och ungdomar (över 15 år). Verket har premiär 20.10.2018 i kulturfabriken Korjaamos kulmasali, i Helsingfors.

Salla Loper
Förverkligandet av den internationella sammarbetsproduktionen Fluids. Fluids är en föreställning som behandlar bristfällighet, virtuositet samt åskådarens kroppsliga identifikation. Produktionen undersöker vad som händer med intimitet, beröring och empati under sådana omständigheter där ett misslyckande hela tiden är närvarande. På scenen uppträder fyra estniska dansare, samt Salla Loper, som våren 2018 blir nyutexaminerad skådespelare.

Tytti Marttila och arbetsgrupp
Skapande av skuggteaterföreställningen Meren varjo (arbetsnamn). Föreställningens mål är att föra havsupplevelsen till t.ex. klassrum, erbjuda information om havsmiljön och väcka miljömedvetenhet. Föreställningen förverkligas med hjälp av skuggteater och kombineras med musik, ljud och texter om havet som bearbetats för produktionens behov. Föreställningen är något kortare än en lektion och kan därför framföras bl.a. i skolor och i bibliotek med presentationsutrymmen som kan mörkläggas.

Bernt Nordman (Arbetsgruppen Ohrwurm)
Skapandet av musikföreställningen Vi är världen. Projektet kombinerar rytmmusik och miljökommunikation. Projektet resulterar i en föreställning (längd cirka 60 min) med inslag av både en intim solokonsert och ett föredrag om aktuella miljöfrågor. Den första föreställningen ges i huvudstadsregionen (t.ex. på teater Universum) och målsättningen är att ge föreställningar även på olika orter i Svenskfinland.

Mira Ravald
Förverkligande av OMÍ-videoverket under sommarn 2018. OMÍ är ett ode till vattnet. Det ca. 10 minuter långa videoverket är en representation om hur vattnets olika väsen konkretiseras i kroppen och är i kontakt med den omgivande naturen och världen. Verket kombinerar nyanser av kulturarv från motsatta delar av välden genom att föra dem samman på ett 12 millimeter brett underlag i form av fysisk teater och lindans.

Riina Tikkanen
Konstnärligt arbete gällande Dark Matters-soloföreställningen. Dark Matters är en föreställning om mörka ämnen, supernovan och ensamhet. Föreställningen undersöker konstellationer som ”jag vs. de andra” och ”vi” med hjälp av nutidsdockteater, videoprojicering och fysisk teater. Tikkanen använder i föreställningen kroppsmask, kroppsmaskering och kroppsmålning. Föreställningen är riktad till vuxna och unga över 12 år. Premiären äger rum i februari 2019 i Helsingfors.

Hegy (Henna) Tuusvuori – Tarinateatteri VOX ry.
Förverkligandet av en teaterföreställningsserie som behandlar information. Föreställnigsseriens rubrik (arbetsnamn) är Tieto, mielipide ja kokemus: tarinateatteria ja yhteiskunnallista keskustelua. Serien inleds med en pilotföreställning 10.5.2018 på Hotell Helka och fortsätter därefter med fyra föreställningar under hösten. Varje föreställning innehåller en föreläsningsdel, berättelseteater och diskussion med publiken. Under våren kommer Greenpeace Nordics landschef Sini Harkki att i egenskap av sakkunnigdeltagare delta i diskussionen.

Marjaterttu Willman och arbetsgrupp
Skapande av Willman Dance Companys urpremiär av Keisarinnan uudet vaatteet. Keisarinnan uudet vaatteet verkets mål är att påverka barnens sätt att tänka i centrumet av vår media- och individcentrerade konsumtionskultur. Verket är riktat till barn och är ett rörelsebetonat dansteaterverk som framförs av fem dansare och som framskrider med hjälp av mångsidig rörelse från modern dans, balett och mimik.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 18.000 euro.

Karoliina Blackburn
Konst- och rekreationsdag Rakas, sinä lennät! Det är frågan om ett diktframförande av två skådespelare och en cirkusartist, vilket kombinerar luftakrobati med dikt. Dagen innehåller utöver föreställningen även en verkstad av hobbyverksamhet, sång och virkning. Projektet är meningen att genomföras åtminstone i ålderdoms- och vårdhem på Birkalands område.

Amanda Kauranne
Bearbetande av Oli ilo – karjalainen kabaree -föreställningen. Föreställning om Karelen-klichéer och Karelen-nostalgier. Självständighetens jubelår, flyktingkrisen och rasismens uppgång är skäl att betrakta finskhetens berättelse. Föreställningen bereds med elektroniska folkmusikens, samtida folkdansens, teaterns och videokollagens medel.

Alma Lehmuskallio
Regissörsarbete i samtidscirkusproduktionen Sivuhenkilöt, som får sin premiär på Baltic Circle-festivalen på Sveaborg 15.11.2016. Föreställningen handskas med att bli på sidan, mera specifikt vad det förorsakar, när man blir utan beröring. På scenen är tre cirkusartister och en skådespelare.

Jaakko Loukkola
Arbete som turnéplanerare för turnéteaterföreställningen för barn Eikka Ekoveikka tiellä taas, som förmedlar ekologiska värden och är producerad av tiede- ja taideosuuskunta Tenho under föreställningsnamnet Pop up -teatteri samt planering av evenemangstältet för barn i samband med föreställningen.

Elisa Makarevitch och arbetsgrupp
Scenkonstprojektet Oroliga timmen. Föreställningen har ett ungt kvinnligt, autobiografiskt perspektiv som bottnar i ett undersökande av och en diskussion om rötter. Livsberättelserna som väljs att ta upp berör kvinnor som på olika sätt varit normbrytande i den tid och kultur de levt i.

Johanna Nuutinen ja työryhmä
Dansteaterverket IRIS. Det är frågan om ett fysiskt dansteaterverk regisserad av Johanna Nuutinen om livets superhjältemod och om behovet att bli sedd. Helheten består av fem danskortfilmer som grundar sig på intervjuer med äldre personer samt en koreografi av två live-uppträdare.

Jaakko Ruuska
Konstnärligt arbete i Energiapolitiikka-projektet. Projektet är en treårig dokumentärteater och ett forskningsprojekt, som avbildar produktionen av decentraliserad och förnybar när- och minienergi i en fiktiv nära framtid.

Studenternas teaterförening r.f./Kristina Grönqvist
En nyskriven dramatik av en eller flera unga europeiska eller inhemska skribenter. Studentteatern vill delta i firandet av Vivica Bandler år 2017 genom att sätt upp en pjäs som inte har sett scenen i Finland tidigare.

Teatteri Tuike
Verkställandet av den stumma teaterföreställningen Veden alla. Föreställningen är en fantasiberättelse som kombinerar musik, dockteater och stark visualitet. Föreställningen har ett starkt ekologiskt budskap och i samband med föreställningen gör ens publikverkstad som med barn behandlar föreställningens tema, förorening av hav. I produktionen kommer man att samarbeta med WWF.

Teatteri Täsmä ry./Meri-Maija Näykki
Produktion av Aikaa osastoille (arbetsnamn)-projektet. Det är frågan om en för vårdanstalters avdelningar skräddarsydd turnerande monologiföreställning som behandlar tid och är i kontakt med åskådaren. Målsättningen är att skapa en föreställning som lätt kan anpassas till de begränsade utrymmena i vårdanstalter.

Teatteriseurue Inkerin Kansallisteatteri/Jonni Haasanen
SUPER-KALEVALA-föreställningen. Det är frågan om en konceptuell föreställning – fyra olika berättelser som härleder från Kalevala, finska folkets äldsta berättelser år 2016. Föreställningen innehåller drama, rörelse, rejält med sång, samtidteaterns medel, metall, extas, känslighet och lyriskhet.

Saara Turunen
Planering och författande av manus till dokumentärteaterföreställningen Thaitytöt. Syftet med föreställningen är att bryta de stereotypier som riktar sig mot thaikvinnor och invandrare samt även leka med dessa. Föreställningens premiär hålls i Teatteri Jurkka år 2017.

Tuulentaittaja-työryhmä / Anu Enqvist ja Sirpa Grip
Verkställande av en redskapsteaterföreställning riktad åt barn. Föreställningen är urpremiär av den uleåborgska författaren Lauri Hirvonens barnbok Tuulentaittaja. Tuulentaittaja är en föreställning om att man inte alltid behöver vara hurtig, var och en är någon gång rädd. Föreställningens andra tema är återvinning. Föreställningen kommer att turnera på ett brett område i Norra Finland.

Linda Wardal
Föreställningen Sida vid sida. På scenen möts fyra romska musiker och fyra samtidsdansare. Okunskap och diskrimineringen mot romer växer i Sverige. Föreställningens tema är att lyfta fram ämnet.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 15.000 euro. Dessutom har stiftelsen beviljat 3.000 euro i understöd till Hangö teaterträff r.f.

Kimmo Alakunnas (ja Janna Haavisto)
Klowneriföreställningen Klovniduo Kukko ja Pelle taikoo ja toikkaroi, där två lustiga klownfigurer turvis kämpar om publikens och varandras uppmärksamhet. Verket tar ställning till miljöskyddsfrågor på ett informativt och lärorikt sätt.

Andrea Brandt / Universum
För att arrangera evenemanget Unga gäster på Universum, där unga konstnärer ges en chans att sätta upp föreställningar i och i samarbete med ett professionellt teaterhus. Evenemanget arrangeras under Konstens Natt 2015.

Iira Halttunen / Koukkuniemen Kalevala 2015 -hanke
För att förverkliga Koukkuniemen Kalevala 2015, ett gemenskapsprojekt i tillämpad teater. Projektet genomförs på ålderdomshemmet Koukkuniemi i Tammerfors. Genom olika workshoppar och intervjuer bidrar ålderdomshemmets invånare med minnen från sin barndom och ungdom i början av 1900-talet. Minnena dramatiseras till en pjästext.

Anna-Elisa Hannula / Työryhmä Hannula & Hautala
Den tvådelade Naisen Kuvat -produktionen. Produktionen som förverkligats av en sex personers arbetsgrupp består av en videoblogg och en teaterföreställning. Syftet med produktionen är att uppmärksamma den kvinnobild som råder i vårt samhälle, i social media och media och i vårt eget tankesätt.

Mira Laine
För att förverkliga On nälkä, on jano -pjäsen. Föreställningen baserar sig på Maaria Päivinens (en ung författare från Helsingfors) roman med samma namn. Temat i föreställningen, vilken genomförs som nutidsdockteater, är människohandel och utnyttjande.

Elina Lajunen
Konstnärligt arbete i Jyväskylä i föreställningen Elämänmeno, regisserad av Kaisa Korhonen. Elämänmeno baserar sig på Pirkko Saisios debutroman Elämänmeno.

Aija Lehikoinen
För att skriva en pro gradu -avhandling i biologi. Temat är den genetiska strukturen hos tereksnäppans (Xenus cinereus) populationer ur ett naturskyddsperspektiv

Anni Mikkelsson / Meriteatteri
För att framställa föreställningen Eikä merta enää ole – kotimatkan laulu, som är sista delen i Lähtö-trilogin och förevisas i Röölä hamn i Rimito sommaren 2015. Lähtö-trilogin är en dokumentärteater med utgångspunkt i Rööläs och Rimitos historia, lokalbefolkningens och Saukko-sjömännens livshistorier, lokala föremål och miljö.

Emilia Pöyhönen
Finslipning av pjäsen Prinsessa Hamlet. Det är fråga om ett helkvällsverk med fyra föreställningar som handlar om familjen och galenskap. Prinsessa Hamlet är inspirerat av Shakespeares Hamlet, men är ett fullständigt eget verk, inte en bearbetning. Verkets tema är personer med mentala problem och deras närstående.

Fabian Silén och Martin Bahne / Teaterförening Mestola rf
Teaterprojektet Inför Förbundna Ögon. Ett experiment att leka med åskådarens sinnen. Publiken kommer att sitta med förbundna ögon och regin och aktörerna kommer att stimulera åhörarna att aktivera alla sina sinnen, genom doft, ljud, röster etc.

Esa-Matti Smolander / Suomen taiteellinen metsäteatteri
För att täcka produktionskostnaderna för pjäsen Karamazovin veljekset. Suomen taiteellinen metsäteatteri förevisar en nytolkning av Bröderna Karamazov under sommaren 2015 på Teatteri Kiisu vid Outokumpus gamla gruva i Norra Karelen. Framställningen är till estetiken kroppslig nutidsteater, där starkt fysiskt skådespeleri kombineras med dans, historieberättande, musik, sång, ritualer och starka bilder.

Sara Soulié
För att arbeta som skådespelare i föreställningen Chekhov Machine (baserad på Tjechovs Tre Systrar) som kommer at uppvisas på Hangö teaterträff. Föreställningen kombinerar experimentell teater, nutidsdans, performanskonst, bild- och mediekonst.

Hangö teaterträff r.f.
För att kunna förverkliga DUV-teaterns föreställning Välkommen glada släkting i samband med Hangö teaterträff -festivalen 4-7.6.2015.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 15.200 euro

Malin Kivelä, Hannele Mikaela Taivassalo (med arbetsgupp)
För pjäsprojektet Imperfekt, en helaftonsföreställning om två kvinnor som levt så länge i ett instängt utrymme tillsammans att de nästan blivit ett.

Sari Kortesmäki (konstnärsnamn Sari Aalto)
För den teatraliska buktalaruppvisningen Vatsastapuhuja Sari ja kaverit, riktad till daghems- och skolgrupper.

Valto Kuuluvainen
För musikteaternumret Puistokabaree, som utspelar sig i Helsingfors parker, och vars huvudpersoner är de mänskor och djur som använder parkerna.

Anna Lipponen
För att arbeta som skådespelare i pjäsen Rechnitz, som är skriven av österrikiska Elfriede Jelinek. Pjäsen handlar om europeisk närhistoria och människans ondska, annihilationens och dödens landskap.

Meriteatteri (Anni Mikkelsson med arbetsgupp)
En teaterföreställning i Röölä hamn i Rimito sommaren 2014. Meriteatteri är en teatergrupp grundad år 2013. Gruppen skapar konstnärlig teater utifrån lokala utgångspunkter.

Sofia Molin
För att arbeta som skådespelare i föreställningen Solaris (baserad på Stanislaw Lems science-fiction roman), en produktion som kombinerar fysisk teater, film, föremålsteater, dockteater, ny cirkus samt nutida teater.

Helmi-Leena Nummela
För den internationella samproduktionen Unknown, som handlar om mötet med det främmande och om att hitta nya kommunikationssätt. Föreställningen är ämnad att förverkligas i juni på Acker Stadt-Teatern i Berlin.

Jussi Nygren
För en dramatiserad animation av öronmanetens (Aurelia aurita) liv i Östersjön.

Valtteri Raekallio och arbetsgupp
För att skapa verket Novelleja unohdetuista huoneista – Fyysistä mielen teatteria hylätyssä teollisuuskiinteistössä Helsingissä 2014. Novelleja unohdetuista huoneista är ett verk för fyra dansare, en pianist och en poet, och med verket skapas i en tom industrifastighet dess forna användares möjliga historia.

Mervi Takatalo, Markus Riuttu
För läsdramaföreställningar i Tammela bibliotek. Målgruppen för föreställningarna är i första hand barn och deras mor-/farföräldrar.

Inka Tiitinen
För ett performativt och fysiskt dansteaternummer med arbetsnamnet Hiuksiini hukuttautunut mies. Verket är en koreografisk impression av kvinnlighetens olika lager.

Petri Tuhkanen
För förverkligandet av ljusdesign och scenografi i det finskspråkiga uruppförandet av Elfriede Jelineks pjäs Rechnitz. Rechnitz-pjäsen lyfter fram frågor om individens och folkets ovilja och oförmåga att behandla och erkänna dess traumatiska, av ondska präglade närhistoria.

Sinna Virtanen och arbetsgupp
För den musikaliska teaterföreställningen Onnelliset (arbetsnamn) – esitys runoudesta, nälästä, mielipahasta ja rakkaudesta, som handlar om vår nationalskald Aleksis Kivis person, produktion och liv i all sin motstridighet.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 7.500 euro

Janna Haavisto ja Rupesh Tillu
För Roomeo ja Juulia, en ny tolkning av Shakespeares klassiker.

Tuomas Mikkola & arbetsgupp
För förverkligandet av ett dansverk till Elonkierto i Jockis sommaren 2013 tillsammans med Jockis kommun och Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi.

Hanna Ryti
För konstnärligt arbete som regissör för fysisk teater och cirkuskonst. Stipendiet beviljat för genomförandet av teaterpjäsen Peter Pan.

Teaterföreningen Blaue Frau r.f.
För att kunna förverkliga och framföra föreställningen I stopped my body, regisserad av Hanna Brotherus.

Stiftelsen delade ut stipendier totalt för 17.500 euro

Pentti Arjovirta
För forskning om sparvugglor.

Martin Bahne
För regi och bearbetning av skådespelet Eugen Schauman.

Riikka Pelkonen
För arrangemang av föreställningen Yhteinen päämäärä (Gemensam målsättning).

Mia Pätsi och Noo-Ensemble
För förverkligandet av den multikonstnärliga uppsättningen Sudenmorsian (Vargbruden).

Milja Sarkola
För förverkligandet av projektet Raja (Gräns).

Laura Rämä med arbetsgrupp
För förverkligandet av produktionen om clownduon Kerstin von Tjäreborg och Diana A. La Pesu – På resa.

Åsa Nybo
För det till skolor riktade miljöprojektet EKO-trippen med teaterföreställning, produktion av utställning och www-sidor samt publikarbete.

Elisa Salo
För att skriva det nya inhemska skådespelet Ilmakuoppia (Luftgropar).

Nom Kollektiv
För förverkligandet av dansföreställningen Valon pimeä puoli (Ljusets mörka sida).

Arbetsgruppen Johannes Vartola ja Outi Yli-Viikari
För planering och förverkligandet av dansverk som behandlar miljövård.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 5.000 euro.

Mats Långbacka/Långfilm Productions
För manus och förverkligandet av tv-serien som kartlägger europeisk teaterhistoria Thalias irrfärder – Thalian harharetket.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 25.650 euro.

Produktionen Drömfakulteten
För bearbetning av produktionen för tio skådespelare av Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika. En samproduktion mellan Teater 90º och Sirius Teatern som baserar sig på Sara Strindsbergs verk Drömfakulteten.

Bröder, systrar
För förverkligandet av dans- och musikverk som riktar sig till bl.a. ålderdomshem.

Arbetsgruppen Vapaa vyöhyke
För förberedelser för skådespelet Kvetch av Steven Berkoff.

Arbetsgruppen Minna Nyberg, Daniela Fogelholm och Laura Hänninen
För inspelning av teatervisor av bl.a. Tove Jansson, Frej Lindqvist och Lars Huldén komponerade av Erna Tauro. Skivan Lys min lampa släpptes i november 2007.

Sydvästra Tavastlands Naturskyddsförening r.f.
Evaluering av naturobjekt.

Ruostejärven suojeluyhdistys ry
För undersökning av Ruostejärvis bottensediment och dess sanering.

Catharina Gripenberg
För litterärt arbete.

Marko Järvikallas
För att skriva skådespelet Kaikki kuolleet poikani (Alla mina döda söner).

Pipsa Lonka
För att förverkliga produktionen Pirun itsenäisiä asioita (Jävligt självständiga saker).

Milja Sarkola
För att förverkliga föreställningen Post till Eva Dahlgren vilken förenar dans och teater.

Maria Salomaa

Tuomas Laitinen
För att förverkliga föreställningsserien Hiljaisuuden politiikka (Tystnadens politik).

Linda Zilliacus
För arbete med produktionen Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika. Samproduktion mellan Teater 90º och Sirius Teatern baserad på Sara Stridsbergs verk Drömfakulteten.

År Antal ansöknignar Beviljade stipendier Kommentarer
2023  97 st 15 st,
28 500 €
-
2021 101 st 20 st,
30 000 €
-
2020 40 st 14 st,
19 900 €
-
2019 63 st 17 st,
19 000 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård.
2018 76 st 16 st,
19 500 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling.
2017 - - -
2016 105 st 14 st,
18 000 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden.
2015 35 st 12 st,
15 000 €
18 000 €Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.
2014 35 st 13 st,
15 200 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.