Beviljade stipendier

Stiftelsen har beviljat stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning samt andra projekt som främjar skydd av natur och miljö.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 15.200 euro

Malin Kivelä, Hannele Mikaela Taivassalo (med arbetsgupp)
För pjäsprojektet Imperfekt, en helaftonsföreställning om två kvinnor som levt så länge i ett instängt utrymme tillsammans att de nästan blivit ett.

Sari Kortesmäki (konstnärsnamn Sari Aalto)
För den teatraliska buktalaruppvisningen Vatsastapuhuja Sari ja kaverit, riktad till daghems- och skolgrupper.

Valto Kuuluvainen
För musikteaternumret Puistokabaree, som utspelar sig i Helsingfors parker, och vars huvudpersoner är de mänskor och djur som använder parkerna.

Anna Lipponen
För att arbeta som skådespelare i pjäsen Rechnitz, som är skriven av österrikiska Elfriede Jelinek. Pjäsen handlar om europeisk närhistoria och människans ondska, annihilationens och dödens landskap.

Meriteatteri (Anni Mikkelsson med arbetsgupp)
En teaterföreställning i Röölä hamn i Rimito sommaren 2014. Meriteatteri är en teatergrupp grundad år 2013. Gruppen skapar konstnärlig teater utifrån lokala utgångspunkter.

Sofia Molin
För att arbeta som skådespelare i föreställningen Solaris (baserad på Stanislaw Lems science-fiction roman), en produktion som kombinerar fysisk teater, film, föremålsteater, dockteater, ny cirkus samt nutida teater.

Helmi-Leena Nummela
För den internationella samproduktionen Unknown, som handlar om mötet med det främmande och om att hitta nya kommunikationssätt. Föreställningen är ämnad att förverkligas i juni på Acker Stadt-Teatern i Berlin.

Jussi Nygren
För en dramatiserad animation av öronmanetens (Aurelia aurita) liv i Östersjön.

Valtteri Raekallio och arbetsgupp
För att skapa verket Novelleja unohdetuista huoneista – Fyysistä mielen teatteria hylätyssä teollisuuskiinteistössä Helsingissä 2014. Novelleja unohdetuista huoneista är ett verk för fyra dansare, en pianist och en poet, och med verket skapas i en tom industrifastighet dess forna användares möjliga historia.

Mervi Takatalo, Markus Riuttu
För läsdramaföreställningar i Tammela bibliotek. Målgruppen för föreställningarna är i första hand barn och deras mor-/farföräldrar.

Inka Tiitinen
För ett performativt och fysiskt dansteaternummer med arbetsnamnet Hiuksiini hukuttautunut mies. Verket är en koreografisk impression av kvinnlighetens olika lager.

Petri Tuhkanen
För förverkligandet av ljusdesign och scenografi i det finskspråkiga uruppförandet av Elfriede Jelineks pjäs Rechnitz. Rechnitz-pjäsen lyfter fram frågor om individens och folkets ovilja och oförmåga att behandla och erkänna dess traumatiska, av ondska präglade närhistoria.

Sinna Virtanen och arbetsgupp
För den musikaliska teaterföreställningen Onnelliset (arbetsnamn) – esitys runoudesta, nälästä, mielipahasta ja rakkaudesta, som handlar om vår nationalskald Aleksis Kivis person, produktion och liv i all sin motstridighet.

År Antal ansöknignar Beviljade stipendier Kommentarer
2023  97 st 15 st,
28 500 €
-
2021 101 st 20 st,
30 000 €
-
2020 40 st 14 st,
19 900 €
-
2019 63 st 17 st,
19 000 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård.
2018 76 st 16 st,
19 500 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling.
2017 - - -
2016 105 st 14 st,
18 000 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden.
2015 35 st 12 st,
15 000 €
18 000 €Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.
2014 35 st 13 st,
15 200 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.