Beviljade stipendier

Stiftelsen har beviljat stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning samt andra projekt som främjar skydd av natur och miljö.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner har under sitt möte 3.11.2020 beviljat stipendier för sammanlagt 14 olika projekt. De enskilda stipendierna är till sin storlek 1.000-2.000 euro och sammanlagt beviljades stipendier till ett belopp på 19.900 euro.

Veera Snellman och arbetsgrupp

Veera Snellman och arbetsgrupp Ett sceniskt verk Nykyajan jatkuvan tuhon tuskasta nousevat narrit. Verket behandlar förhållandet mellan förstörelse och njutning som sker i den moderna världen och deras inverkan på varandra. I verkets fokus är den moderna människan som navigerar i korsningen av förstörelse och nöje.

Muovipussi / Heidi Finnberg, Milla Lahtinen

Projektet Dance All Year Long. Föreställningen tar plats på Kokkola stadsteater 18.12.2020. Musik- och teatergruppen Muovipussi har grundats år 2018 i Helsingfors. Gruppen har uppträtt i Finland, Sverige och Danmark bl.a. på cirkusfestivaler.

Vaurioteatteri / Jonnakaisa Risto

Monolog föreställningen Korhonen (arbetsnamn) mellan skådespelare och docka. I en monolog riktad åt vuxna möter en ung kvinna sig själv vid hundra års ålder. Föreställningen fokuserar på krigstrauman som följer med från en generation till en annan och fortsätter att påverka finländarnas liv och attityder. Föreställningen är en turnéformad föreställning som använder det karelska språket. Föreställningen spelas även i servicehus.

Nora Sandholm-Azémar 0ch arbetsgrupp

En fri tolkning av Arto Paasilinnas Kollektivt Självmord. Det nyskrivna manuset är skrivet för två skådespelare. Som form användas den indiska filmindustrins melodramatiska genre bollywood. Bollywoods stora känslor kommer att vara som en kontrast till det dystra och tragiska temat självmord.

Ole Øwre och arbetsgrupp

Performativa läsningen Manning är fri (Anders B. Christensen). Pjäsen är översatt till svenska av skådespelare Ole Øwre och arrangeras som en performativ läsning vid Teater Viirus februari 2021. Pjäsen berättar om Chelsea Manning som döms till fängelse för att ha läckt sensitiv information till Wikileaks. Pjäsen behandlar frågeställningar kring stat och individ, och huruvida staten har rätt att korsa gränsen till individets privata sfär.

Arbetsgruppen Jansson, Kellokoski, Nyby, Stenberg

Föreställningen niXXXavuori. Som avslutande konstnärliga slutarbete vid Konstuniversitetets Teaterhögskola skapar arbetsgruppen en föreställning med arbetsnamnet niXXXavuori som är teater, performance, ljudkonst och samtida koreografi. Föreställningens teman är nationell identitet, kvinnorollen, barndom, sexualitet, intimitet och barnslighet, och den har premiär den 3.12.2020 på teater Viirus i Helsingfors med tre påföljande uppspel.

Elina Lajunen

Project O, experimentell dockteater- och tangofilm om en kvinna och tango. I kortfilmens fokus är en kvinna (docka) som i ett tomt utrymme väntar på en dansinbjudan som aldrig kommer. I fjorton minuters tid reser hon i sina tankar genom världen. Berättelsen bildas genom dockor, collage, dockanimation, bilder och människokroppen, samt dans och musik. Filmen är inspirerad av Laura Lindstedts Finlandia-prisbelönta roman Oneiron.

Marielle Eklund-Vasama

Förverkligande av treårigt Bandler-projekt i Tammela. Sommarkonstfestivalen i Porras Skinnarverkstad i Tammela planerar att inleda ett treårigt program där Vivica Bandler skulle vara i fokus. Syftet med den årligen återkommande festivalen är att varje år bjuda på presentationer av viktiga finländska kultur-och litteraturprofiler i form av föreläsningar, föreställningar, filmer och musik.

Timo Tikka

Personlig forskning och av naturvetenskapen inspirerad utveckling av teaterkonstmetoder. Tikka ser att konst möjliggör behandling av miljöfrågor på ett sätt som kanske är omöjligt inom ramen för vetenskapen ensam. Ett korrekt gränsöverskridande samarbete mellan vetenskapliga och konstnärliga gemenskapen skapar nya perspektiv för allas användning och gör det också möjligt att nå en annorlunda publik.

Bruno Zambrano och arbetsgrupp

Dansföreställningen Memos. I föreställningen ges PoC-kostnärer (people of color) utrymme för fritt uttryck. Censur och utomståendehet orsakar känslomässiga reaktioner. Författarna vill utforska känslor så som ilska, aggression och glädje, samt deras manifestationer i rörelse. Författarna tar diskussionen om annorlunda vidare genom att säga att de inte enbart är en kvotgrupp på scenen och i arbetsgrupper utan kan vara hela arbetsgruppen.

Lindon Shimizu and working group

EARTHQUAKE – moving on a shaking land. A collaboration project between artists Lindon Shimizu and Tuija Lappalainen who both work within the context of body and performance. Being the whole life migrating between countries and diverse cultures, it evoked an embodied interest in Shimizu and Lappalainen around the immigrants’ issues topic. Project is under co-production program of Regional Dance Centre of Eastern Finland (ITAK).

Taru Aho

Soloverket XO (arbetsnamn). I verket undersökes hur det är som kvinnan att vara mål för blickar i vardagen, på internetforum i sociala medier och som en professionell artist. Aho vill utmana betraktaren att fråga och identifiera de antaganden, övertygelser och kataloger genom vilka den kvinnliga kroppen fortfarande ses i samhället i många situationer och sammanhang. I verket fungerar dansrörelsen som ett instrument för kroppslig befrielse.

Ilona Salonen

Nutidssolodansverket Meeting the Monkey (arbetsnamn). Utgångspunkten för verkets konstnärliga arbete är kinesisk filosofi (influenser från bland annat buddhism och taoism) och kampsport från Kina. Det konstnärliga arbetet utforskar kinesisk helhetsfilosofi och dess begrepp och speglar den i den västerländska dualistiska bilden av människan.

Laura Mattila

Produktionen Donna Quijote. Produktionen är inte enbart teater och dans till sin karaktär utan också folkmusik, idealism och aktivism. Det mesta av produktions ensemblet är ursprungsbefolknings konstnärer, genom vars berättande åskådaren får uppleva arktisk kultur en stund. I verkets dystopiska landskap finns det längre endast en handfull människor som bor på jorden som använder sina sista ögonblick för att berätta sagor. Ledd av dessa människor, hör publiken myter och legender från hela världen. Donna Quijote har premiär i Finlands Nationalteater i april 2021.

År Antal ansöknignar Beviljade stipendier Kommentarer
2023  97 st 15 st,
28 500 €
-
2021 101 st 20 st,
30 000 €
-
2020 40 st 14 st,
19 900 €
-
2019 63 st 17 st,
19 000 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård.
2018 76 st 16 st,
19 500 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling.
2017 - - -
2016 105 st 14 st,
18 000 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden.
2015 35 st 12 st,
15 000 €
18 000 €Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.
2014 35 st 13 st,
15 200 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.