Beviljade stipendier

Stiftelsen har beviljat stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning samt andra projekt som främjar skydd av natur och miljö.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 18.000 euro.

Nina-Maria Häggblom
Utforskandet av nya former att framföra scenkonst, och för att skapa nya konstverk genom att använda sociala medier. Syftet med detta konstnärliga experiment är att förbereda en skaparprocess av en föreställning på sociala medier. Resultaten av sitt arbete ämnar hon framföra på sociala medier samt på föreningen Lusts (Långsiktig Utveckling av Svenskspråkig Teater) demo-evenemang i oktober 2018.

Ilona Jäntti, Aino Venna
Förverkligande av utrymmesbaserade Orangerie-verket i Helsingfors stads Vinterträdgård under November 2018. I verkets centrum står Vinterträdgårdens arkitektur. Orangerie kombinerar musik, moderndans och luftakrobatik och förverkligas i Vinterträdgårdens Palmrum under kvällstid, då Vinterträdgården lyses upp för föreställningen. Orangerie är riktat till alla Helsingforsbor och personer som befinner sig i Helsingfors vid tidpunkten för föreställningen, oberoende av ålder, förmögenhet och språkkunskap. Verket är avgiftsfritt och utrymmet är tillgängligt för personer med funktionshindersbehov.

Rosanna Kemppi
Konstnärligt arbete i produktionerna Ihmisvihaaja2019 ja Nora. Ihmisvihaaja2019 är en visuell monolog i konsertform. I den behandlas det skräp och förstörelse av naturen som mänskligheten lämnat efter sig. Premiären är planerad att äga rum under hösten 2019. Nora är en föreställning lösgjord från Ibsens klassiker Ett dockhem. I föreställningen undersöks längtan efter frihet, viljan att ansvara endast för sig själv och förverkliga egna ambitioner. Premiären äger rum i Jurkka 8.9.2018. Under hösten 2018 framförs sammanlagt 25 föreställningar.

Elina Kilkku
Förberedelse och bakgrundsarbete av teaterföreställningen Kapitalismi (arbetsnamn). Kapitalismi avslutar en trilogi vars första föreställning LÄSKI. Rasvainen monologi lihavuudesta upplöste tjockhetens tabun och den andra föreställningen Häiriö gav en röst åt dem som lever med psykiska störningar. Ett bärande och betydelsefullt tema i föreställningen kommer att vara den ekologiska synvinkeln: vår planet tål inte det nuvarande ekonomiska systemet. Premiären äger rum i slutet av år 2019 eller i början av år 2020.

Emilia Kokko
Planering och förverkligande av verket Queer Monumentti. I verket kombineras den antikapitalistiska queerpolitiken och –poesin med plastens materialism. Behandlar poetiska dimensioner som anknyter till plast och queer genom bildkonstnärliga medel. Gör videoverk, fotoverk och ljudverk som en del av verket. I centrum av verket är olika performativa bildkonstnärliga figurer och skulpturer som framkommer i stadsmiljön.

Elle Kokkonen
Skrivandet av teatermanuskriptet för Huonetarinoita (arbetsnamn) under åren 2018 och 2019. Huonetarinoita är delvis en autobiografisk text om depressionen, ångesten och förlamningen som den ekologiska krisen fört med sig. Synvinkeln är nordlappländsk och queer. Ändamålet är att ta Huonetarinoita på scen antingen på Teaterhögskolan eller någon annanstans under år 2019.

Panu Kunttu
En skadlig främmande art, vresrosens, kartläggning på Skärgårdshavet. Syftet med projektet är att kartlägga vresrosen, i synnerhet i området mellan Jurmo och Borstö och områden söder och norr om Borstö samt, inom ramen för tidtabellen, även i delar av Kökars yttre skärgård. Om all påträffad förekomst informeras åt offentliga förvaltningens organisationer som främjar naturskydd. Därtill sparas alla observationer i registret över främmande arter som förs av Naturhistoriska centralmuseet.

Maija Linturi och arbetsgrupp
Förverkligandet av sceniska verket Heppatytöt som kombinerar dans och dockteater. Verket förverkligas hösten 2018. Heppatytöt behandlar temat att se saker annorlunda. I verkets centrum är två ”arter” som i vårt samhälle betraktas genom annorlundaskap: flickor och hästar. Arbetsgruppen betraktar dessa arter och deras förhållande med respekt för deras autenticitet och unikhet. Verket är riktat till vuxna och ungdomar (över 15 år). Verket har premiär 20.10.2018 i kulturfabriken Korjaamos kulmasali, i Helsingfors.

Salla Loper
Förverkligandet av den internationella sammarbetsproduktionen Fluids. Fluids är en föreställning som behandlar bristfällighet, virtuositet samt åskådarens kroppsliga identifikation. Produktionen undersöker vad som händer med intimitet, beröring och empati under sådana omständigheter där ett misslyckande hela tiden är närvarande. På scenen uppträder fyra estniska dansare, samt Salla Loper, som våren 2018 blir nyutexaminerad skådespelare.

Tytti Marttila och arbetsgrupp
Skapande av skuggteaterföreställningen Meren varjo (arbetsnamn). Föreställningens mål är att föra havsupplevelsen till t.ex. klassrum, erbjuda information om havsmiljön och väcka miljömedvetenhet. Föreställningen förverkligas med hjälp av skuggteater och kombineras med musik, ljud och texter om havet som bearbetats för produktionens behov. Föreställningen är något kortare än en lektion och kan därför framföras bl.a. i skolor och i bibliotek med presentationsutrymmen som kan mörkläggas.

Bernt Nordman (Arbetsgruppen Ohrwurm)
Skapandet av musikföreställningen Vi är världen. Projektet kombinerar rytmmusik och miljökommunikation. Projektet resulterar i en föreställning (längd cirka 60 min) med inslag av både en intim solokonsert och ett föredrag om aktuella miljöfrågor. Den första föreställningen ges i huvudstadsregionen (t.ex. på teater Universum) och målsättningen är att ge föreställningar även på olika orter i Svenskfinland.

Mira Ravald
Förverkligande av OMÍ-videoverket under sommarn 2018. OMÍ är ett ode till vattnet. Det ca. 10 minuter långa videoverket är en representation om hur vattnets olika väsen konkretiseras i kroppen och är i kontakt med den omgivande naturen och världen. Verket kombinerar nyanser av kulturarv från motsatta delar av välden genom att föra dem samman på ett 12 millimeter brett underlag i form av fysisk teater och lindans.

Riina Tikkanen
Konstnärligt arbete gällande Dark Matters-soloföreställningen. Dark Matters är en föreställning om mörka ämnen, supernovan och ensamhet. Föreställningen undersöker konstellationer som ”jag vs. de andra” och ”vi” med hjälp av nutidsdockteater, videoprojicering och fysisk teater. Tikkanen använder i föreställningen kroppsmask, kroppsmaskering och kroppsmålning. Föreställningen är riktad till vuxna och unga över 12 år. Premiären äger rum i februari 2019 i Helsingfors.

Hegy (Henna) Tuusvuori – Tarinateatteri VOX ry.
Förverkligandet av en teaterföreställningsserie som behandlar information. Föreställnigsseriens rubrik (arbetsnamn) är Tieto, mielipide ja kokemus: tarinateatteria ja yhteiskunnallista keskustelua. Serien inleds med en pilotföreställning 10.5.2018 på Hotell Helka och fortsätter därefter med fyra föreställningar under hösten. Varje föreställning innehåller en föreläsningsdel, berättelseteater och diskussion med publiken. Under våren kommer Greenpeace Nordics landschef Sini Harkki att i egenskap av sakkunnigdeltagare delta i diskussionen.

Marjaterttu Willman och arbetsgrupp
Skapande av Willman Dance Companys urpremiär av Keisarinnan uudet vaatteet. Keisarinnan uudet vaatteet verkets mål är att påverka barnens sätt att tänka i centrumet av vår media- och individcentrerade konsumtionskultur. Verket är riktat till barn och är ett rörelsebetonat dansteaterverk som framförs av fem dansare och som framskrider med hjälp av mångsidig rörelse från modern dans, balett och mimik.

År Antal ansöknignar Beviljade stipendier Kommentarer
2023  97 st 15 st,
28 500 €
-
2021 101 st 20 st,
30 000 €
-
2020 40 st 14 st,
19 900 €
-
2019 63 st 17 st,
19 000 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård.
2018 76 st 16 st,
19 500 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling.
2017 - - -
2016 105 st 14 st,
18 000 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden.
2015 35 st 12 st,
15 000 €
18 000 €Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.
2014 35 st 13 st,
15 200 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.