Beviljade stipendier

Stiftelsen har beviljat stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning samt andra projekt som främjar skydd av natur och miljö.

Stiftelsen delade ut stipendier totalt för 17.500 euro

Pentti Arjovirta
För forskning om sparvugglor.

Martin Bahne
För regi och bearbetning av skådespelet Eugen Schauman.

Riikka Pelkonen
För arrangemang av föreställningen Yhteinen päämäärä (Gemensam målsättning).

Mia Pätsi och Noo-Ensemble
För förverkligandet av den multikonstnärliga uppsättningen Sudenmorsian (Vargbruden).

Milja Sarkola
För förverkligandet av projektet Raja (Gräns).

Laura Rämä med arbetsgrupp
För förverkligandet av produktionen om clownduon Kerstin von Tjäreborg och Diana A. La Pesu – På resa.

Åsa Nybo
För det till skolor riktade miljöprojektet EKO-trippen med teaterföreställning, produktion av utställning och www-sidor samt publikarbete.

Elisa Salo
För att skriva det nya inhemska skådespelet Ilmakuoppia (Luftgropar).

Nom Kollektiv
För förverkligandet av dansföreställningen Valon pimeä puoli (Ljusets mörka sida).

Arbetsgruppen Johannes Vartola ja Outi Yli-Viikari
För planering och förverkligandet av dansverk som behandlar miljövård.

År Antal ansöknignar Beviljade stipendier Kommentarer
2023  97 st 15 st,
28 500 €
-
2021 101 st 20 st,
30 000 €
-
2020 40 st 14 st,
19 900 €
-
2019 63 st 17 st,
19 000 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård.
2018 76 st 16 st,
19 500 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling.
2017 - - -
2016 105 st 14 st,
18 000 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden.
2015 35 st 12 st,
15 000 €
18 000 €Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.
2014 35 st 13 st,
15 200 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.