Etusivu

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades år 1991 av akademikern och teaterdirektören Vivica Bandler. Stiftelsen främjar scenkonst, skapande konstnärlig verksamhet och teaterforskning, samt stöder teaterkultur och miljövård genom att bevilja stipendier och priser åt teaterarbetare och studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktion samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskningsprojekt kring natur- och miljövård. Dessutom stöder stiftelsen studerande inom teaterkonst genom att hyra ut bostäder åt studerande i slutskedet av sina studier.

Vivica Bandler - KRAFTKVINNAN

Vivica Bandler (5.2.1917–30.7.2004) var den finländska teaterns vidsynta förnyare, en modig och uppfinningsrik regissör och en fördomsfri teaterdirektör. Enligt henne var ingenting omöjligt.

Under sin karriär hann hon med över hundra regiarbeten, av vilka många var världsuruppföranden. Redan de första regiarbetena gav bevis på Bandlers mod och förkärlek för svart humor, då hon på 1940- och 50-talen banade väg för den moderna utländska dramatiken i Finland med verk av bland andra Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Jean Anouilh och Eugène Ionesco.

Läs mer

Instagram