Beviljade stipendier

Stiftelsen har beviljat stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning samt andra projekt som främjar skydd av natur och miljö.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 15.000 euro. Dessutom har stiftelsen beviljat 3.000 euro i understöd till Hangö teaterträff r.f.

Kimmo Alakunnas (ja Janna Haavisto)
Klowneriföreställningen Klovniduo Kukko ja Pelle taikoo ja toikkaroi, där två lustiga klownfigurer turvis kämpar om publikens och varandras uppmärksamhet. Verket tar ställning till miljöskyddsfrågor på ett informativt och lärorikt sätt.

Andrea Brandt / Universum
För att arrangera evenemanget Unga gäster på Universum, där unga konstnärer ges en chans att sätta upp föreställningar i och i samarbete med ett professionellt teaterhus. Evenemanget arrangeras under Konstens Natt 2015.

Iira Halttunen / Koukkuniemen Kalevala 2015 -hanke
För att förverkliga Koukkuniemen Kalevala 2015, ett gemenskapsprojekt i tillämpad teater. Projektet genomförs på ålderdomshemmet Koukkuniemi i Tammerfors. Genom olika workshoppar och intervjuer bidrar ålderdomshemmets invånare med minnen från sin barndom och ungdom i början av 1900-talet. Minnena dramatiseras till en pjästext.

Anna-Elisa Hannula / Työryhmä Hannula & Hautala
Den tvådelade Naisen Kuvat -produktionen. Produktionen som förverkligats av en sex personers arbetsgrupp består av en videoblogg och en teaterföreställning. Syftet med produktionen är att uppmärksamma den kvinnobild som råder i vårt samhälle, i social media och media och i vårt eget tankesätt.

Mira Laine
För att förverkliga On nälkä, on jano -pjäsen. Föreställningen baserar sig på Maaria Päivinens (en ung författare från Helsingfors) roman med samma namn. Temat i föreställningen, vilken genomförs som nutidsdockteater, är människohandel och utnyttjande.

Elina Lajunen
Konstnärligt arbete i Jyväskylä i föreställningen Elämänmeno, regisserad av Kaisa Korhonen. Elämänmeno baserar sig på Pirkko Saisios debutroman Elämänmeno.

Aija Lehikoinen
För att skriva en pro gradu -avhandling i biologi. Temat är den genetiska strukturen hos tereksnäppans (Xenus cinereus) populationer ur ett naturskyddsperspektiv

Anni Mikkelsson / Meriteatteri
För att framställa föreställningen Eikä merta enää ole – kotimatkan laulu, som är sista delen i Lähtö-trilogin och förevisas i Röölä hamn i Rimito sommaren 2015. Lähtö-trilogin är en dokumentärteater med utgångspunkt i Rööläs och Rimitos historia, lokalbefolkningens och Saukko-sjömännens livshistorier, lokala föremål och miljö.

Emilia Pöyhönen
Finslipning av pjäsen Prinsessa Hamlet. Det är fråga om ett helkvällsverk med fyra föreställningar som handlar om familjen och galenskap. Prinsessa Hamlet är inspirerat av Shakespeares Hamlet, men är ett fullständigt eget verk, inte en bearbetning. Verkets tema är personer med mentala problem och deras närstående.

Fabian Silén och Martin Bahne / Teaterförening Mestola rf
Teaterprojektet Inför Förbundna Ögon. Ett experiment att leka med åskådarens sinnen. Publiken kommer att sitta med förbundna ögon och regin och aktörerna kommer att stimulera åhörarna att aktivera alla sina sinnen, genom doft, ljud, röster etc.

Esa-Matti Smolander / Suomen taiteellinen metsäteatteri
För att täcka produktionskostnaderna för pjäsen Karamazovin veljekset. Suomen taiteellinen metsäteatteri förevisar en nytolkning av Bröderna Karamazov under sommaren 2015 på Teatteri Kiisu vid Outokumpus gamla gruva i Norra Karelen. Framställningen är till estetiken kroppslig nutidsteater, där starkt fysiskt skådespeleri kombineras med dans, historieberättande, musik, sång, ritualer och starka bilder.

Sara Soulié
För att arbeta som skådespelare i föreställningen Chekhov Machine (baserad på Tjechovs Tre Systrar) som kommer at uppvisas på Hangö teaterträff. Föreställningen kombinerar experimentell teater, nutidsdans, performanskonst, bild- och mediekonst.

Hangö teaterträff r.f.
För att kunna förverkliga DUV-teaterns föreställning Välkommen glada släkting i samband med Hangö teaterträff -festivalen 4-7.6.2015.

År Antal ansöknignar Beviljade stipendier Kommentarer
2023  97 st 15 st,
28 500 €
-
2021 101 st 20 st,
30 000 €
-
2020 40 st 14 st,
19 900 €
-
2019 63 st 17 st,
19 000 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård.
2018 76 st 16 st,
19 500 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling.
2017 - - -
2016 105 st 14 st,
18 000 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden.
2015 35 st 12 st,
15 000 €
18 000 €Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.
2014 35 st 13 st,
15 200 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.