Ansök om stipendier

Nu kan du ansöka om Vivicas Vänners stipendier 2024!

Stipendieansökningarna riktas till stiftelsens styrelse senast den 8 maj 2024
genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan.

Stipendier 2024

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv,
offentliggör stipendieansökningen för unga teaterarbetare samt av studerande och forskare i
scenkonst samt i miljövårdsvetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt.

Stipendium kan sökas genom att fylla i formuläret nedan senast den 8 maj 2024.

Storleken på de enskilda stipendierna är högst 2 000 euro. Stipendier beviljas inte för ersättning av
rese- eller studieutgifter eller för projekt som i sin helhet utförs utomlands.

Den som beviljas ett stipendium förutsätts skriva en rapport om hur det beviljade stipendiet har
använts.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera information om beviljade stipendier och projekt
som fått stöd och önskar att de som erhållit bidrag förhåller sig positivt till att de utvalda
produktionerna presenteras som en del av stiftelsens verksamhet.

Bekanta dig noga med kriterierna för stipendierna. Skicka din ansökan till stiftelsens ombud inom utsatt tid.

Positiva stipendiebeslut meddelas alltid skriftlig åt de sökande. Stiftelsen förbinder sig inte vid att motivera enskilda stipendiebeslut.

 Personligt stipendium
 Stipendium för arbetsgrupp