Ansök om stipendier

Stipendieansökningar riktas till stiftelsens styrelse inom den utsatta ansökningsperioden.
Ansökningar och bilagor skickas till stiftelsens ombud via ett formulär
som publiceras på den här sidan då ansökningsperioden öppnas.

INGA STIPENDIER ATT ANSÖKA OM JUST NU

Stipendier

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som värnar om Vivica Bandlers andliga arv, beviljar stipendier åt unga teaterarbetare och studerande inom teater- och danskonst samt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap, för konstnärliga produktioner och forskningsprojekt.

De enskilda stipendierna är oftast mellan 1 000 och 2 000 euro. Stipendier beviljas inte för att täcka rese- eller studiekostnader eller för projekt som genomförs helt och hållet utomlands.

Ansökningarna riktas till stiftelsens styrelse via ett separat formulär som publiceras här då ansökningstiden är i gång.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera information om vem som beviljats stipendier och om de projekt som stiftelsen understöder. Vi hoppas också få bekanta oss med de projekt vi understöder, till exempel i form av mellanrapporter och intervjuer.

Bekanta dig noga med kriterierna för stipendierna. Skicka din ansökan till stiftelsens ombud inom utsatt tid.

Positiva stipendiebeslut meddelas alltid skriftlig åt de sökande. Stiftelsen förbinder sig inte vid att motivera enskilda stipendiebeslut.