Beviljade stipendier

Stiftelsen har beviljat stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning samt andra projekt som främjar skydd av natur och miljö.

Stiftelsen delade ut stipendier för totalt 18.000 euro.

Karoliina Blackburn
Konst- och rekreationsdag Rakas, sinä lennät! Det är frågan om ett diktframförande av två skådespelare och en cirkusartist, vilket kombinerar luftakrobati med dikt. Dagen innehåller utöver föreställningen även en verkstad av hobbyverksamhet, sång och virkning. Projektet är meningen att genomföras åtminstone i ålderdoms- och vårdhem på Birkalands område.

Amanda Kauranne
Bearbetande av Oli ilo – karjalainen kabaree -föreställningen. Föreställning om Karelen-klichéer och Karelen-nostalgier. Självständighetens jubelår, flyktingkrisen och rasismens uppgång är skäl att betrakta finskhetens berättelse. Föreställningen bereds med elektroniska folkmusikens, samtida folkdansens, teaterns och videokollagens medel.

Alma Lehmuskallio
Regissörsarbete i samtidscirkusproduktionen Sivuhenkilöt, som får sin premiär på Baltic Circle-festivalen på Sveaborg 15.11.2016. Föreställningen handskas med att bli på sidan, mera specifikt vad det förorsakar, när man blir utan beröring. På scenen är tre cirkusartister och en skådespelare.

Jaakko Loukkola
Arbete som turnéplanerare för turnéteaterföreställningen för barn Eikka Ekoveikka tiellä taas, som förmedlar ekologiska värden och är producerad av tiede- ja taideosuuskunta Tenho under föreställningsnamnet Pop up -teatteri samt planering av evenemangstältet för barn i samband med föreställningen.

Elisa Makarevitch och arbetsgrupp
Scenkonstprojektet Oroliga timmen. Föreställningen har ett ungt kvinnligt, autobiografiskt perspektiv som bottnar i ett undersökande av och en diskussion om rötter. Livsberättelserna som väljs att ta upp berör kvinnor som på olika sätt varit normbrytande i den tid och kultur de levt i.

Johanna Nuutinen ja työryhmä
Dansteaterverket IRIS. Det är frågan om ett fysiskt dansteaterverk regisserad av Johanna Nuutinen om livets superhjältemod och om behovet att bli sedd. Helheten består av fem danskortfilmer som grundar sig på intervjuer med äldre personer samt en koreografi av två live-uppträdare.

Jaakko Ruuska
Konstnärligt arbete i Energiapolitiikka-projektet. Projektet är en treårig dokumentärteater och ett forskningsprojekt, som avbildar produktionen av decentraliserad och förnybar när- och minienergi i en fiktiv nära framtid.

Studenternas teaterförening r.f./Kristina Grönqvist
En nyskriven dramatik av en eller flera unga europeiska eller inhemska skribenter. Studentteatern vill delta i firandet av Vivica Bandler år 2017 genom att sätt upp en pjäs som inte har sett scenen i Finland tidigare.

Teatteri Tuike
Verkställandet av den stumma teaterföreställningen Veden alla. Föreställningen är en fantasiberättelse som kombinerar musik, dockteater och stark visualitet. Föreställningen har ett starkt ekologiskt budskap och i samband med föreställningen gör ens publikverkstad som med barn behandlar föreställningens tema, förorening av hav. I produktionen kommer man att samarbeta med WWF.

Teatteri Täsmä ry./Meri-Maija Näykki
Produktion av Aikaa osastoille (arbetsnamn)-projektet. Det är frågan om en för vårdanstalters avdelningar skräddarsydd turnerande monologiföreställning som behandlar tid och är i kontakt med åskådaren. Målsättningen är att skapa en föreställning som lätt kan anpassas till de begränsade utrymmena i vårdanstalter.

Teatteriseurue Inkerin Kansallisteatteri/Jonni Haasanen
SUPER-KALEVALA-föreställningen. Det är frågan om en konceptuell föreställning – fyra olika berättelser som härleder från Kalevala, finska folkets äldsta berättelser år 2016. Föreställningen innehåller drama, rörelse, rejält med sång, samtidteaterns medel, metall, extas, känslighet och lyriskhet.

Saara Turunen
Planering och författande av manus till dokumentärteaterföreställningen Thaitytöt. Syftet med föreställningen är att bryta de stereotypier som riktar sig mot thaikvinnor och invandrare samt även leka med dessa. Föreställningens premiär hålls i Teatteri Jurkka år 2017.

Tuulentaittaja-työryhmä / Anu Enqvist ja Sirpa Grip
Verkställande av en redskapsteaterföreställning riktad åt barn. Föreställningen är urpremiär av den uleåborgska författaren Lauri Hirvonens barnbok Tuulentaittaja. Tuulentaittaja är en föreställning om att man inte alltid behöver vara hurtig, var och en är någon gång rädd. Föreställningens andra tema är återvinning. Föreställningen kommer att turnera på ett brett område i Norra Finland.

Linda Wardal
Föreställningen Sida vid sida. På scenen möts fyra romska musiker och fyra samtidsdansare. Okunskap och diskrimineringen mot romer växer i Sverige. Föreställningens tema är att lyfta fram ämnet.

År Antal ansöknignar Beviljade stipendier Kommentarer
2023  97 st 15 st,
28 500 €
-
2021 101 st 20 st,
30 000 €
-
2020 40 st 14 st,
19 900 €
-
2019 63 st 17 st,
19 000 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård.
2018 76 st 16 st,
19 500 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling.
2017 - - -
2016 105 st 14 st,
18 000 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden.
2015 35 st 12 st,
15 000 €
18 000 €Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.
2014 35 st 13 st,
15 200 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.