Beviljade stipendier

Stiftelsen har beviljat stipendier åt begåvade teaterarbetare, studerande inom teater- och danskonst för konst- och textproduktioner samt åt studerande och forskare inom miljövårdsvetenskap för forskning samt andra projekt som främjar skydd av natur och miljö.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner har under sitt möte 14.10.2019 beviljat stipendier för sammanlagt 17 olika projekt. De enskilda stipendierna är till sin storlek 1.000–1.500 euro och sammanlagt beviljades stipendier till ett belopp på 19.000 euro. De projekt för vilka stipendier beviljades representerar olika konstbranscher på en bred skala. Bland de projekt som beviljats understöd finns bl.a. miljökonst, teaterclowneri, en fotografiutställning, manuskriptskrivning, dansteater, enmansteater, barnens musikalteater, en dokumentärfilm, teaterföreställningar, videoperformans och liverollspel.

Idalotta Backman och arbetsgrupp

Projektet Kestävän Kehityksen purjein kohti Afrikkaa ja yhteistä tulevaisuutta. I projektet seglar en besättning på 5-7 personer med segelfartyget SALME från Finland mot Tanzania under våren / sommaren 2020 med avsikt att utveckla kulturutbytet mellan olika länder och skapa dialog med lokalbefolkningen både under resan och väl framme. Allt som sker under resan dokumenteras via bild, levande bild och text och delas på olika medier.

Expert Touring -arbetsgrupp / Johanna Kultala

Föreställningen Expert Touring i Helsingfors universitets Observatorium. Med föreställningen undersöker arbetsgruppen bl.a. jordens framtid mitt i klimatförändringen och människans ställning i den. Arbetsgruppens särskilda intresseobjekt är införandet av teaterclownerin till nya och överraskande utrymmen och samband. I projektet verkställs sammanlagt 15 teaterclowneriföreställningar i Helsingfors universitets Observatorium under våren och sommaren 2020.

Sakineh Ghorbanzadeh

A case study of central Ostrobothnia region, Finland. Environmental art in different landscapes is a new form of dialogue with surroundings. The main aim of this research is to find out how eco-arts influence the relation and meaning of nature on a scale from the very rural to the very urban. Eco-art in this study has wide meanings and going to encompass even ceremonies, festivals and events, stories, environmental skills like fishing and hunting.

Anne Immonen, Satu Vaarula

Suo mun elää -fotografiutställning. För utställningen har Torronsuos unika område fotograferats i naturtillstånd under olika årstider. Också människor, för vilka träsket är kärt, har fotograferats där. I bildtexterna berättar de om sitt förhållande till Torronsuo och grunderna för dess beskyddande. Tammela kommun har i sin planläggning godkänt idkandet av gruvdrift på området och upphovsmännen är oroliga för gruvdriftens eventuella effekter på den känsliga kärrmiljön.

Tuomas Karisto

Laavuteatteri-projektet. Laavuteatteri är en i synnerhet till barn riktad enmansteater som turnerar i Nationalparker och vars rekvisita färdas i en ryggsäck. Laavuteatteris första föreställning Runosuohaukka ja vaeltaja Heimo visas under hösten 2019 i Tykös, Sibbo Storskogs och Repovesi nationalpark. Upphovsmannen hoppas att föreställningen, som stödjer sig på den för barnen naturliga nyfikenheten och känsliga iakttagelseförmågan, är en oförglömlig upplevelse som förstärker barnens förhållande till naturen och även i framtiden frambringar nya upplevelser i samband med vistelse i naturen.

Kellariteatteri / Niko Uusi-Simola

Helsingin Kellariteatteris nya produktion. Den levda stundens sinnestillstånd är en lins igenom vilken reflekteras minnen från det förflutna och framtidsutsikter. Föreställningen behandlar effekten på bilderna av det förflutna och det framtida som linsens sprickor och skevor samt harmonisering och rening har. Forskarna säger att det redan är för sent att stoppa klimatkatastrofen. Ska den enskilda individen med alla små krafter dra i den globala handbromsen eller kan vi trappa upp konsumtionen och njuta av denna människosläktets vågkam utan dåligt samvete om spelet ju ändå är förlorat?

Paula Kovanen, Annimaria Koivunen

Kana vapaalla -teaterföreställning. Det är frågan om en inkluderande och pedagogisk teaterföreställning riktad till barn. Målet är att med hjälp av konst förankra diskussionen om klimatförändring och miljöskydd till en del av lärgemenskapernas vardag. I berättelsens centrum är en höna vid namn Matilda som rymmer från en intensiv produktionshönsgård och reser jorden runt. Föreställningen turnerar i tio olika förskole- och lågstadiegrupper under våren 2020.

Elisa Makarevitch, Roee Cohen

Tvärkonstnärliga video och performance projektet Stjöit Sjielin – Fix the Seal. Projektet undersöker missförstånd och sprickor i förhållandet mellan gråsälar och det österbottniska kustsamhället. Sälen har genom tiderna setts som ett mytologiskt djur som är hälften människa och hälften ett slags sjöhund. Researchen som gjorts och det material som filmats ska nu sammanställas till fyra videoverk, en ljudinstallation och flertalet performancer, ritualer och happenings som förevisas i samband med vår planerade utställning vårvintern 2020.

Ville Niemi

Dokumentärfilmen Maailmanpalo – Metsäruno. Filmen är en kombination av naturdokumentär, diktrecitation och ljuddesign i vilken förstörelsen av Amazonas regnskogar hämtas till finskt skogslandskap. Samtidigt som filmen är en lovsång till skogen är den ett nödrop för dess överlevnad. I samband med skogsskildringen reciterar sångerska-poeten Kirsi Poutanen ett diktmontage av Eino Leinos dikter.

Martta Pesonen

Regissering av föreställningen Perjantait Gretan kanssa för Tammerfors Studentteater. Föreställningen är dokumentärteater om nutiden. Den grubblar över vad som får människan att agera för klimatet och vad detta agerande skulle innebära. Som grund för föreställningen används Greta Thunbergs intervjuer och tal, nyhetsrapportering och bildmaterial beträffande Barnens Klimatstrejk och skådespelarnas upplevelser om aktivism och medborgarinflytande.

Rantasalmen Nuorisoteatteri / Heikki Pola

Musikalen Supermarsu pelastaa Itämeren silakat. Musikalen baserar sig på Paula Noronens populära böcker som legat till grund för Susanna Haavistos manuskript. Musikalen griper tag om ett aktuellt ämne. Oron över vår livsmiljö växer konstant. Vad händer när Supermarsu, en liten flickas inre hjälte beslutar sig för att vidta åtgärder. Med mod, fördomsfrihet och drömmar kan man uppnå vad som helst.

Jenni Rutanen

LUMOTTU SAVONLINNA -dockteaterfestival. Festivalen är känd för speciella ställen för evenemangsarrangemang, en varm atmosfär och finska moderna dockteaterns högklassiga föreställningar. Nyslotts kulturkällare förvandlas till dockteaterkonstens nya scen 5-7.6.2020. Under festivalen som varar över helgen visas konstnärligt högklassiga, inhemska dockteaterns pärlor.

Hanna Ryti

Manuskriptskrivning. Texten beskriver människans färd mot en osäker framtid. I verkets centrum är en fiktiv brevväxling mellan det förflutna och det framtida. Framtiden representeras av en ung person som lever i framtiden där det globala klimatet blivit avsevärt varmare, artnedbrytningen accelererat och samhällsstrukturen inför tvång ändrats.

Elli Salo

Skrivarbetet beträffande Piilopaikka -skådespelet. I verket grubblas över hurdan ödemarkslitteratur som skrivs när gömställen inte längre finns, när orörd ödemark endast lever i våra fantasier och är blott ett föremål för romantisk längtan. Upphovsmannen frågar på vilka villkor och hurdana ödemarksberättelser som kan skrivas i en klimatkris, samt en hurdan synvinkel och ändring en nutida författare och feminist kan tillföra en berättelsetradition som fullständigt skrivits av män.

Studenternas Teaterförening r.f.

Höstproduktion 2019 och delfinansiering av verksamhetsåret 2020. I Studentteaterns demo-föreställning Lyckliga dagar, som fungerar som en avslutning på höstterminen, låter sig arbetsgruppen inspireras av Vivica Bandlers möjliga arv till Studentteatern som fyller 90 år i år. Temat och utgångspunkten för vårens huvudproduktion med arbetsnamnet Stugan är vårt förhållande till sommarstugan. Verket kommer att behandla och handla om människans förhållande till naturen.

Maiju Tarpila, Anna-Maija Laine

Tvärkonstnärliga verket Kaski som behandlar klimatkrisen. Kaski består av tre live rollspel som varar i flera dygn. Rollspelen tar deltagarna igenom två hundra år och tre olika epoker mitt i effekterna av klimatförändringen. Verket belyser deltagarnas kreativa processarbete innan spelen, ljud och videoverk i samband med spelen samt deltagarnas konstnärliga uppvaknande i slutet av processen.

Vähäkämä-kollektivet / Teo Mattila

Suksi skutsii! -dansteaterverket. Det är frågan om en dansteaterföreställning som baserar sig på Vähäkämä-kollektivets konstnärers egna skogsupplevelser och information som försetts av sakkunniga som deltagit i projektet. Med verket vill kollektivet delta i den samhälleliga diskussionen om skogsvården och klimatkrisen. Genom nutidsdans ger verket ett nytt förhållningssätt till ämnet.

År Antal ansöknignar Beviljade stipendier Kommentarer
2023  97 st 15 st,
28 500 €
-
2021 101 st 20 st,
30 000 €
-
2020 40 st 14 st,
19 900 €
-
2019 63 st 17 st,
19 000 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande miljövård.
2018 76 st 16 st,
19 500 €
Vid utvärderingen av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid aspekter gällande ekologisk och hållbar utveckling.
2017 - - -
2016 105 st 14 st,
18 000 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid hur projektet kreativt följer Vivica Bandlers exempel och hur det mångsidiga kulturarvet tillämpas i nutiden.
2015 35 st 12 st,
15 000 €
18 000 €Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.
2014 35 st 13 st,
15 200 €
Vid utvärderingarna av ansökningarna fästes speciell uppmärksamhet vid konstnärligt nyskapande projekt och aspekter gällande miljövård speciellt i projekt kring Tammela / Sydvästra Tavastland.