Vivica Bandlers årsjubileum

År 2017 var det 100 år sen den finländska teaterns kraftkvinna och världsmedborgaren Vivica Bandler föddes.

Som Vivica själv brukade säga, var hon lika gammal som sitt fosterland – men Finland blev självständigt snabbare.

Vi firade Vivica på många sätt och lyfte upp hennes tankar, livsverk, mod, idéer, kärlekar, handlingar och fördomsfullhet under seminarier, paneldiskussioner, utställningen Viva Vivica! – Vivica Bandler 100 år, en jubileumsblogg som belyste hennes person och karriär – och förstås i Vivicas kök.
 

År 2018 gav stiftelsen ut boken Vivica Bandler, århundradets kvinna (Otava), skriven av Eija Mäkinen och Ida Henrikson. Vid behov kan förfrågningar om boken riktas till stiftelsens ombud.

Läs bloggen Viva Vivica, Stadin friidu