Teaterstiftelsen Vivicas Vänner

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner r.f. grundandes år 1991 av akademikern, teaterdirektören Vivica Bandler. Stiftelsen främjar scenkonst, skapande konstnärlig verksamhet
samt projekt och forskning som främjar miljöskydd.

Stiftelsens syfte

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner grundades av Vivica Bandler år 1991. Stiftelsens ändamål är att främja scenkonst, skapande konstnärligt arbete och teaterforskning samt att stöda teaterkultur, och även sådan verksamhet som slår vakt om miljövärden.

För att förverkliga sina mål delar stiftelsen årligen ut stipendier och pris till teaterarbetare, studerande och forskare inom teater- och danskonst samt till miljöarbete.

Stiftelsen stöder dessutom scenkonststuderande genom att hyra ut bostäder till personer i slutskedet av sina studier. Stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

Styrelse

Stiftelsens styrelse består av teaterdirektör, författare Raija-Sinikka Rantala (ordförande), miljöskyddschef Camilla von Bonsdorff, doktor i ekonomi Sirkka Hämäläinen-Lindfors, dekan vid Teaterhögskolan Maarit Ruikka och vicedekan vid Teaterhögskolan Ville Sandqvist samt koreograf, dansare och akademiker Marjo Kuusela (sakkunnig).