Stiftelsens hyresbostäder

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner hyr ut bostäder i Helsingfors och Tammerfors
till studerande som tar yrkesexamen inom teater- och danskonst. 

Stiftelsens enrummare finns i centrum av Helsingfors.
Två av lägenheterna ligger på Suoniogatan och en på Vilhelmsbergsgatan.
Också i Tammerfors är lägenheten på Pellavatehtaankatu centralt belägen.
Bostäderna hyrs ut på bestämd tid.

 Lägenheterna utannonseras skilt för sig. Du kan ansöka om en lägenhet genom att fylla i formuläret under fliken "ansök om en hyreslägenhet" då en bostad blir ledig. I ansökan bör det framgå hur långt du kommit i dina studier samt din verksamhet inom din egen konstgenre. Hyresgästerna väljs på basis av ansökan och eventuell intervju.

Hyreslägenheterna kan sökas av unga studerande inom teater- och danskonst eller miljövårdsvetenskap, gärna i slutskedet av sina studier. I den fritt formulerade ansökan bör du beskriva dina studier, hur långt du kommit i studierna samt när den uppskattade tiden för din examen är.

Ifall du har behov av att använda lägenheten för repetitioner som har med studierna att göra, bör det också nämnas i ansökan. Beskriv också hurdana repetitioner det handlar om. Hyresgästen måste ha egen hemförsäkring. Det är strängt förbjudet att röka i stiftelsens lägenheter.

Vi strävar efter att meddela de sökande om beslut så fort som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.