Stiftelsens hyreslägenheter

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner stöder studerande inom scenkonst – förutom genom stipendier och priser – också genom att hyra ut lägenheter i Helsingfors åt studerande i slutskedet av studierna.

Hyreslägenheterna ligger ett stenkast från Teaterhögskolan och hyrs ut på bestämd tid. Lägenheterna utannonseras skilt för sig.

Bilder på sidan: Svenska Litteratursällskapet

Du kan ansöka om en lägenhet med en fritt formulerad ansökan riktad åt stiftelsens ombud. I ansökan bör det framgå hur långt du kommit i dina studier samt din verksamhet inom din eget konstgenre. Hyresgästerna väljs utgående från de skriftliga ansökningarna och eventuella intervjuer.

Hyreslägenheterna kan sökas av unga studerande inom teater- och danskonst eller miljövårdsvetenskap, gärna i slutskedet av sina studier. I den fritt formulerade ansökan bör du beskriva dina studier, hur långt du kommit i studierna samt när den uppskattade tiden för din examen är.

Ifall du har behov av att använda lägenheten för repetitioner som har med studierna att göra, bör det också nämnas i ansökan. Beskriv också hurdana repetitioner det handlar om. Hyresgästen måste ha egen hemförsäkring. Det är strängt förbjudet att röka i stiftelsens lägenheter.

Ansökningarna ska skickas åt stiftelsens ombud Riikka Rannikko per e-post senast den 29.5.2020 till adressen asiamies@vivicasvanner.fi

Vi strävar efter att meddela de sökande om beslut så fort som möjligt efter att ansökningstiden gått ut.