Esters pris

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner beviljar Esters pris
(uppkallat efter Vivica Bandlers mor, teaterforskaren Ester-Margaret von Frenckell)
som erkänsla för betydande och modig verksamhet som främjar konstlivet eller miljövården.

Hittills har stiftelsen beviljat Esters pris fyra gånger
och prissummorna har varierat mellan 10 000 och 20 000 euro.

Teater Viirus som grundades år 1987 räknas till banbrytarna inom yrkesmässiga teatergrupper. Viirus har varit trogen sina ursprungliga visioner: att göra modig och egensinnig teater som skakar om sinne och hjärta.

Viirusarnas 20-åriga arbete belönades på Runebergsdagen den 5.2.2008, då ordförande Raija-Sinikka Rantala överlämnade Teaterstiftelsen Vivicas Vänners första Esters pris om 10 000 euro och tackade teatern för ihärdig viirusspridning.

”Sjukdomen kallas spridning av en högklassig kulturbakterie. Viirus har oförtrutet skapat teater som inte krusar och bugar för någon. Publiken har fått se högklassiga urpremiärer, nytolkningar av klassiker och dagsaktuella skärskådanden av samhället. Tvåspråkigheten är den här teaterns och hela Finlands rikedom.”

Viirus har stolt hållit fast vid sin självständighet i fusionsprocessen inom teaterfältet, men det har inte inneburit att man har grävt några skyttegravar. Tvärtom, Viirus har målmedvetet öppnat fönster i alla riktningar, och teatern har varit en av de aktivaste teatrarna att föra finsk teater ut i världen.

Se www.viirus.fi