Myönnetyt apurahat

Säätiö on myöntänyt apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myönsi kokouksessaan 27.5.2024 apurahan yhteensä 12 eri hankkeelle. Yksittäiset apurahat ovat kaikki suuruudeltaan 2000 euroa, ja apurahoja myönnettiin yhteensä 24 000 euroa.


1. Wilhelmina Ojanen / TIERRA/CURA -työryhmä
TIERRA/CURA (suomeksi: maa/parantaa) on tanssi-installaatio kehon suhteesta maaperään ja paikkaan.

2. Kaisa Lundán
Musikalen Aleksandra baserar sig på verkliga händelser under vinterkriget i Finland och inspireras av historian om Aleksandra Pekurinen, en 30-årig kvinna mitt i fredsaktivistiska rörelsen.

3. Tella Vahala
Jätä Saatanalle soittopyyntö on ajankohtainen ja poliittinen näyttämöteos, joka tutkii työttömyyttä ja erityisesti sen inhimillistä kokemusta.

4. Tanja Drabczyk
Tyttäreni söi pullan! -teos (työnimi) on nukketeatterin ja tanssin keinoin toteutettu äidin ja tyttären autofiktiivinen matka vapauden menettämiseen, anoreksiaan ja riittämättömyyteen.

5. Suvi Blick
I Love Nelly! on yhden naisen kabaree, joka kertoo omassa ajassaan poikkeuksellisen naisen, näyttelijä Nelly Anita Lovénin, tarinan sekä nostaa esiin kysymyksiä häpeästä, julkisuudesta, taiteilijamyyteistä, ammatinvalinnasta, rohkeudesta ja tarpeesta tulla nähdyksi.

6. Eeva Mäkinen / Neljä hölmöä - työryhmä
Kaksi hölmöä odottaa on teatteriesitys. Se on live-säestetty fyysinen duetto, jossa kaksi hölmöä odottavat elämänsä pieniä ja suuria käänteitä; milloin junaa, milloin rakkautta, milloin kuolemaansa.

7. Henna Holländer ja työryhmä
Hyvästi Lappi on Lappiin sijoittuva teatteriteos, jossa pohditaan omia juuria, niille palaamista, koti-ikävää, Lapin pysähtyneisyyttä ja taakse jääneistä läheisistä erilleen kasvamista.

8. Anne Naukkarinen ja työryhmä
A Book of Dances -projekti etsii uusia näkökulmia tanssin ja kielen välisiin suhteisiin ja kokoaa yhteen seitsemän Suomessa ja Ruotsissa toimivaa nuorta koreografia. Esitystapahtuma ja kirja esitetään muun muassa osana kansainvälistä Liikkeellä
Marraskuussa -festivaalia marraskuussa 2024 Helsingin Taidehallissa.

9. Asta Sveholm / ASEMA-kollektiivi
ELÄINTILA-näytelmä kommentoi kriittisesti ja suoraviivaisesti polarisoitunutta, empatiatonta sekä antroposentristä yhteiskuntarakennettamme. Tarinassa oululaisen maatilan eläimet nousevat kapinaan, kun eläimille selviää, että heidän lapsensa teurastetaan ihmisten ruoaksi.

10. Daniel Virtanen
Carmina Burana 800 -esitys käsittelee päihderiippuvuuden lieveilmiöitä; yksinäisyyttä, kauhua, pelkoa, melankoliaa, rauhattomuutta ja muita katkoksen tiloja. Näyttämöllä luodaan ehdotuksia sille, miten näistä yksinäisistä tiloista voisi päästää
yhdessä irti.

11. Ida Kronholm / arbetsgruppen Känslosymfonikerna
KÄNSLOSYMFONIN är en tvåspråkig musikalisk föreställning om känslor och känslospråk för barnpubliken, eftersom den magiska världen kring en teaterföreställning erbjuder en trygg plats för barn att känna igen sig, ifrågasätta och häpna.

12. Samu Kotilainen
Kandamuš on karjalaista karakteritanssia, -rituaaliperinnettä ja -runoutta sekä nykytanssia ja reaktiivista ääni- ja valosuunnittelua yhdistävä rituaalitanssiteos.

 Vuosi Hakemusten lukumäärä Myönnetyt apurahat Erityisiä painotuksia
2023 97 kpl 15 kpl,
28 500 €
-
2021 101 kpl 20 kpl,
30 000 €
-
2020 40 kpl 14 kpl,
19 900 €
-
2019 63 kpl 17 kpl,
19 000 €
Kiinnitettiin huomiota ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin.
2018 76 kpl 16 kpl,
19 500 €
Kiinnitettiin huomiota ekologisiin ja kestävän kehityksen näkökulmiin.
2017 - - -
2016 105 kpl 14 kpl,
18 000 €
Kiinnitettiin huomiota siihen, miten hanke luovasti seuraa Vivica Bandlerin esimerkkiä ja soveltaa monipuolista kulttuuriperintöä nykypäivään.
2015 35 kpl 12 kpl,
15 000 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.
2014 35 kpl 13 kpl,
15 200 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.