Avoin apurahahaku

Apurahahakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle hakuajan puitteissa.
Hakemusten on oltava perillä viimeistään ilmoitettuna päivämääränä.
Apurahaa haetaan täyttämällä lomake, joka löytyy tältä sivulta haun ollessa avoinna.

EI AVOINTA HAKUA TÄLLÄ HETKELLÄ

Haettavat apurahat 2024

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, joka on perustettu vaalimaan Vivica Bandlerin henkistä perintöä,
jakaa apurahoja säännöllisin väliajoin. Apurahat julistetaan haettaviksi nuorille esittävien taiteiden sekä
ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille, tekijöille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja
tutkimushankkeisiin.

Yksittäisten apurahojen suuruus on enintään 2 000 euroa. Apurahoja ei myönnetä
matka- tai opiskelukustannusten korvaamiseen taikka kokonaan ulkomailla toteutettaviin hankkeisiin.


Apurahan saajat raportoivat säätiölle myönnetyn apurahan käytöstä. Säätiö varaa oikeuden julkistaa
tiedon myönnettyjen apurahojen saajista ja tuetuista hankkeista sekä toivoo apurahan saajilta
myönteistä suhtautumista valikoitujen tuettujen hankkeiden esittelyyn osana säätiön toimintaa.

Tutustu huolella, mihin kohteisiin säätiö myöntää apurahoja tänä vuonna. Tavallisimmat liitteet ovat työsuunnitelma ja kustannusarvio hankkeesta, ansioluettelo sekä suosittelijoiden lausunnot.

Myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille aina kirjallisesti. Säätiö ei ole velvollinen esittämään perusteluja yksittäisistä apurahapäätöksistä.