Säätiön apurahat

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner pyrkii tukemaan teatteriohjaajia, näyttelijöitä, näytelmäkirjailijoita ja muita teatterialan ammattilaisia ja opiskelijoita sekä ympäristösuojelun ja -tutkimuksen alalla työskenteleviä ja opiskelevia. Apurahat ovat säätiön näkyvin tapa toteuttaa tehtäväänsä.

Myönnettävät apurahat

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on toimintansa aikana myöntänyt lukuisia apurahoja, joilla on pyritty kannustamaan lahjakkaita taiteentekijöitä ja teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoita sekä luonnon- ja ympäristönsuojelua edistäviä tutkijoita ja alan opiskelijoita. Vuosittain myönnettävien apurahojen kokonaissumma on viime vuosina ollut 19 000-30 000 euroa. Yksittäisten apurahojen suuruus on vaihdellut enimmäismäärän ollessa 2 000 euroa.

Hakuohjeet

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myöntää apurahoja teatteri- ja tanssitaiteilijoille sekä alan opiskelijoille taideprojekteihin sekä ympäristötieteiden tutkijoille ja opiskelijoille tutkimushankkeisiin, pääsääntöisesti ei kuitenkaan opiskelukustannuksiin, opintomatkoihin taikka hankkeisiin, jotka suoritetaan osana opintoja tai kokonaan ulkomailla.

Haun ollessa avoinna apurahaa haetaan kohdasta "avoin apurahahaku" löytyvällä lomakeella. Tavallisimmat lomakkeeseen liittyvät liitteet ovat työsuunnitelma sekä ansioluettelo. Mikäli hakijana on työryhmä, hakemuksessa tulee esitellä ryhmän kaikki jäsenet.

Valintakriteerit

Säätiön apurahapäätökset perustuvat säätiön toimialavalintoihin, asetettuihin laatukriteereihin sekä viime kädessä säätiön hallituksen arvioon tapauskohtaisesti. Apurahojen kohteita arvioitaessa otetaan huomioon mm. niiden vaikuttavuus, saavutettavuus sekä tasa-arvoisuus. Myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille aina kirjallisesti. Säätiö ei ole velvollinen esittämään perusteluja yksittäisistä apurahapäätöksistä.

Raportointi

Säätiön hallitus edellyttää saavansa aikanaan kirjallisen loppuraportin apurahan käytöstä. Lisäksi hallitus toivoo saavansa tilaisuuden tutustua projektiin lähemmin sekä kuulla projektin edistymisestä väliraportin muodossa.