Myönnetyt apurahat

Säätiö on myöntänyt apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myönsi kokouksessaan 25.5.2023 apurahan yhteensä 15 eri hankkeelle. Yksittäiset apurahat ovat suuruudeltaan 1 000 - 2 000 euroa, ja apurahoja myönnettiin yhteensä 28 500 euroa.

 

Mohammad Manla

Moo Clown -esitys. Klovni esittelee lapsiyleisölle komediaesityksiä useissa eri paikoissa, esityksiin sisältyy erilaisia aktiviteetteja ja sirkuspelejä.

 

Per Ehrström 

Pjäsen Arvskifte. Ehrström vill slutföra arbetet med sin pjäs Arvskifte. Arbetet med pjäsen har pågått i perioder under tre års tid.

 

Anna-Maria Vänskä

Häiriötekijät-esitys. Esityksen lähtökohtana on valottaa keskittymishäiriöisten lasten elämää koulumaailmassa, ja tarjota ymmärrystä ja samaistumispintaa heille, joille yksitoikkoinen suorituskulttuuri ei tarjoa tilaa tai vaihtoehtoja erilaiseen opiskeluun. Teos toteutetaa yhteistyössä Aura of Puppets -nukketeatteriverkoston ja ADHD-liiton kanssa.
 

Valtteri Alanen 

Silence and Other Impossible Objects -esitys. Esineteatteria ja äänitaidetta yhdistävä näyttämöteos, jonka Valtteri Alanen & co. -työryhmä on tuomassa uudistettuun ensi-iltaan Turku International Puppetry Festivaliin 2023.

 

Martta Jylhä

Young Blood -näytelmän sovittaminen nuorten musikaaliksi. Jylhän aiemmin kirjoittaman näytelmän Young Blood sovittaminen musikaalimuotoon sekä kahdentoista uuden musikaalikappaleen kirjoittaminen. Lappeenrannan kaupunginteatteri sekä Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja toteuttavat yhteistyönä musikaalituotannon, jonka tekstiksi on valittu Jylhän aiemmin kirjoittama näytelmäteksti Young Blood.

 

Akim Bakhtaoui

The Dog, The Lad & The Wonky -esitys. Teos on Will Funk For Foodin western ja hypermaskuliinisuuden teemoilla leikittelevä Locking -katutanssityyliä hyödyntävä näyttämöteos, joka yhdistelee tanssin lisäksi elementtejä fyysiseen teatteriin ja klovneriaan.

 

Pauliina Laukkanen

Ihmisiä elämän äärellä -yhteisötanssiteos (työnimi). Yhteisötanssiteoksen teemana on paikkaan ja yhteisöön kuuluminen. Tutkimuksessaan Laukkanen kehittää traumasensitiivistä tanssipedagogiikkaa, joka tukee turvallisuuden tunnetta, itsetuntemusta ja yhteyden kokemusta.

 

Ilana Palmgren / Ikuton-kollektiivi

Les Bonnes Bonnes -esitys. Klassiseen, tarkkaan stanislavskilaiseen näyttelijäntaiteeseen, keholliseen ilmaisuun, valo- ja äänitaiteeseen nojaava esitystaiteen keinoin toteutettava matka. Esitys pohjaa Jean Genet’n klassikkoon Piiat (Les Bonnes, 1947), mutta rakentaa oman todellisuutensa ja hahmonsa kääntäen kaiken ylösalaisin Genet’n anarkiaa kunnioittaen. Esitys alkaa siitä, mihin Piiat-näytelmä päättyi.

 

Emmi Ihalainen

Työnlausujat -nykyteatteriesitys. Esitys tutkii edesmenneen teatterintekijän Elli Tompurin ohjaamaa, työläisrunoutta esittänyttä Työnlausujien kuoroa. Esityksen harjoitusprosessissa työryhmä pohtii, mitä on nykypäivän suomalainen työläisrunous. Työnlausujien kuoron tutkimisen kautta esitys käsittelee suomalaista työväenluokkaa eri aikakausina.

 

Karoliina Kuvaja

Kainuun metsäkiistat -dokumenttiteatteriesitys. Esitys tutkii metsäsuhdetta sekä metsätalouden ja luonnon muiden arvojen intressiristiriitaa. Metsäalan toimijoiden ja asiantuntijoiden haastatteluiden kautta avataan metsäkeskustelua ja kiistakohteita Kainuun metsissä. Maakunnallinen aihe heijastelee laajemmin Suomea ja koko maailmaa koskevaa luonnonvarojen käytön ja valtioiden vastuun kysymyksiä.

 

Soile Voima

Practice of Care -tanssiesitys ja valokuva- ja videoinstallaatioteos. Teoksessa tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta ja itseisarvoa, muunlajisten eläinten asemaa, harvinaisia, uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä sekä ihmistä - vertaisena ja osallisena - osana laajaa eliölajien kirjoa. Teoksessa harjoitetaan maailmassa olemisen tapoja ja erilaisten elämänmuotojen havaitsemista kuuntelemisen ja huolenpidon kautta.

 

Jonnakaisa Risto / Vaurioteatteri

Haavemaa -esitys. Karnevalistinen ja ajankohtainen tarina suomalaisesta alkoholikulttuurista kerrotaan elävien näyttelijöiden, aikuisille suunnatun nukketeatterin ja koko kansan karaoken keinoin.

 

Inkeri Raittila / Arbetsgruppen Itu

Emellan -esitys. Kaksikielisyyttä ja kieli-identiteettiä käsittelevä kiertävä koululaisesitys suomenruotsalaisille yläasteikäisille. Esitys tutkii suhdetta kieleen ja sitä, miten se elämän aikana voi muuttua.

 

Vilma Sippola

Miten täältä pääsee Tampereelle? -esitys. Melankolista estetiikkaa pursuava site-specific esitys tuo kodinkaipuun Tampereen juna-asemarakennuksen lasikoppiin Teatterikesäviikolla. Kopissa Tampereelle muuttanut esitystaiteilija yrittää rakentaa kotia. Hänellä ontarve paikallistua tähän muuttovoittoiseen kaupunkiin, tai päästä edes juna-asemaa edemmäs, pois välitilasta.

 

Wilhelm Blomberg

DANGER DANGER -esitys. Esitys haastavista ympäristötunteista, kuten ahdistuksesta, surusta, pelosta ja vihasta, ympäristöaktivistin näkökulmasta. Teos hyödyntää klovneriaa ja sen alalajia bouffonia, tutkimusta ympäristötunteista ja aktivismia pyrkien herättämään uinuvia ja tukahdutettuja tunteita suhteessa ekokriisiin.

 Vuosi Hakemusten lukumäärä Myönnetyt apurahat Erityisiä painotuksia
2023 97 kpl 15 kpl,
28 500 €
-
2021 101 kpl 20 kpl,
30 000 €
-
2020 40 kpl 14 kpl,
19 900 €
-
2019 63 kpl 17 kpl,
19 000 €
Kiinnitettiin huomiota ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin.
2018 76 kpl 16 kpl,
19 500 €
Kiinnitettiin huomiota ekologisiin ja kestävän kehityksen näkökulmiin.
2017 - - -
2016 105 kpl 14 kpl,
18 000 €
Kiinnitettiin huomiota siihen, miten hanke luovasti seuraa Vivica Bandlerin esimerkkiä ja soveltaa monipuolista kulttuuriperintöä nykypäivään.
2015 35 kpl 12 kpl,
15 000 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.
2014 35 kpl 13 kpl,
15 200 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.