Myönnetyt apurahat

Säätiö on myöntänyt apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myönsi kokouksessaan 18.5.2021 apurahan yhteensä 20 eri hankkeelle. Yksittäiset apurahat ovat suuruudeltaan 500-2.000
euroa, ja apurahoja myönnettiin yhteensä 30.000 euroa.

Kauri Sorvari
Tanssijantyö Niitty-teoksessa. Niitty teoksena ja prosessina käsittelee miessukupuolelle kerrostunutta valtaa ja sen seuraamia kehollisia oletuksia. Teoksessa keskusteluun pääsevät nuoret ammattitanssijat, jotka elävät ja kasvavat ajassa, jolloin sukupuolen moninaisuuden esilläolo on arkipäiväistymässä sekä vanhemmat miesoletetut, jotka ovat kasvaneet paljon vaietummassa ympäristössä.

Susanna Liinamaa
Lastensuojeluyksiköihin suuntautuva nykysirkuskiertue Pampula (työnimi). Pampula ei ole juonellinen tarina, vaan se kertoo elämän iloista ja suruista, peloista ja onnen hetkistä lapsentasoisesti. Esitys toteuttaa Lapsen oikeuksien vuoden 2020 teemaa ”lapsen oikeus tulevaisuuteen”.

Åsa Nybo-Bremer och arbetsgrupp
Teceremoni, en egensinnig performanceföreställning för unga och vuxna. Det är en elegant formgiven och hypnotiskt långsam ritual där en känsla av lugn, intimitet och samvaro infinner sig under av tystnad och tesörplande.

Glitcher rf (Emelie Zilliacus)
Föreställningen Blodbad. I föreställningen vill man undersöka den problematiska och brutala men samtidigt underhållande världen av hypervåld i populärkulturens splatterfilmer. Syftet är att med en feministisk diskurs skapa en färggrann och absurd föreställning som problematiserar våldet i populärkulturen på ett humoristiskt, kritiskt, passionerat och kroppsligt sätt.

Johanna Karlberg ja työryhmä
Lapsille suunnattu immersiivinen tanssiesitys Vieras väki. Esityksessä suomalaisesta mytologiasta tutut taruolennot heräävät henkiin ja kutsuvat lapset pohtimaan luonnon tärkeyttä ja tuntemattoman kohtaamista. Esitys rakentuu tanssista, kalevalahenkisistä loitsuista, musiikista ja vahvasta visuaalisesta maailmasta.

Jussi-Petteri Peräinen, Asko Halonen, Isla Mustanoja, Talvikki Eerola, Asta Sveholm, Sami Lalou
Lumikki ja seitsemän kuolemansyntiä -kesäteatteriesitys Mänttä-Vilppulassa. Työryhmän tarkoituksena on päällekirjoittaa Grimmin veljesten satu Lumikki ja seitsemän kääpiötä esitysmuotoon. Työryhmä haluaa tutkia ja käsitellä esityksessään ihmisenä olemista ajassa, jossa itsekkyys, ahneus ja voitontavoittelu, sekä muut kuolemansynteihin viittaavat piirteet ihmisissä ovat pinnalla.

Nóra Varga
Tale of the things that could have been said, a nonverbal shadow puppetry show with live music. The performance offers a feminist approach to folk fairy tales from Finno-Ugric culture.

Sasu Peistola
HETKI-niminen tanssillinen akrobatiaduetto. Esitys reflektoi jokaisena esityskertana ympäristöään. Se on tarkan ennalta suunnitellun koreografian ja paikkasidonnaisen improvisaation yhdistelmä, joka jättää tilaa kohtaamiselle ympäristön, yleisön ja esiintyjien kesken.

Anna-Maija Oka
Vasen poikki ja halaki -esityskiertue. Monodraama, jonka keskiössä on juurien löytämisen ja luopumisen tematiikka. Esityksen kokonaisestetiikka ammentaa perinteisestä Lappi-kuvastosta, mutta haastaa ja tuulettaa sitä tuoreella tavalla.

Onerva Hannula
Kokoillan näytelmän Matilda (työnimi) kirjoittaminen. Näytelmä perustuu Roald Dahlin lastenkirjaan Matildaan, jota Hannula käyttää pohjana päällekirjoitukseen. Näytelmä kysyy, minkälainen merkitys lapsuudella ihmisen elämässä on. Minkälaista tarinaa kerromme itsestämme, ja onko siitä mahdollisuus myös vapautua?

June Horton-White ja työryhmä
Kätketty historia -esityskokemus. Helsingin historian vähemmän tunnettuja tapahtumia paikkasidonnaisesti elävöittävä immersiivinen audiokokemus. Teos vie kuuntelijan aikamatkalle Helsinkiin kymmenen poliittisen ja historiallisen tapahtuman kautta. Geokätköilyn periaatteella löydettävissä olevat AR-triggerit eri paikoissa ympäri kaupunkia johdattavat kokijan Ruotsin vallan ajasta kuvitteelliseen tulevaisuuteen.

Kristian Lever
Det inledande arbetet på en dansteaterföreställning. Planeringen av ett nytt verk samt utvecklingsarbetet förknippat med verket och dessutom slutföringen av manuskriptet. Verket kombinerar dans med element som är bekanta från teatern. Temat för verket – vänskap, stagnation, kriser och överlevnad – återspeglar väl det nutida samhället.

Petra Heinänen
TERRA FEMINARUM – Metamorfooseja -näytelmä. Monologinäytelmä tutkii kehon ja mielen voimaantumisen tarvetta, yritystä eheyttää katkennut luontosuhde itseen. Se porautuu vaikeuteen, ristiriitaan ja hämmennykseen olla olemassa kesytetyssä naisen kehossa, jossa rehottavuus, outous, villiys, härskiys ja groteskius ei ole saanut elää. Näytelmä yhdistelee näyttämötaiteen eri suuntauksia, kuten videotaidetta, puhe- ja nykyteatteria sekä tanssillista liikeimprovisaatiota.

Vuolas-kollektiivi ry (Paula Sillman)
Wivi! (työnimi) -esitys. Monitaiteinen monologiesitys tamperelaissyntyisestä arkkitehdista Wivi Lönnistä (1872-1966), hänen työnsä erityisyydestä ja perinnöstä. Esitys on tämän poikkeuksellisen naisen henkilökuva, mutta laajenee käsittelemään myös (mahdollisuuksien) tasa-arvon toteutumista tämän päivän Suomessa. Esitys yhdistää perinteistä monologimuotoista henkilökuvausta ja nykysirkusta.

Suvi Tuominen, Dasha Chernova
Fracptur-ing (työnimi) -teoksen valmistelu. Teos käsittelee ajankohtaisesti live-tilanteiden ja digitaalisten kuvien, liikkeen ja tallentamisen, sekä näyttämötyön ja etäesityksen välistä kitkaa. Taiteellinen kehys ja käsite, jonka kanssa tekijät työskentelevät, on pornografinen kuva. Pornografisilla kuvilla eivät tarkoita kirjaimellisesti pornografisia kuvia, jotka ovat levinneet ympäri internetiä. Pikemminkin tarkastelevat abstraktimpaa suhdetta elävien tilanteiden ja digitaalisten kuvien välillä.

Kaisla Kareoja
Ympäristöfilosofisten esseiden kirjoittaminen. Tavoitteena on tuoda esiin ympäristönsuojeluun liittyviä filosofisia kysymyksiä. Ympäristökriisiä ei voida ratkaista vain teknisin keinoin, vaan myös ajattelun on muututtava. Ei ole merkityksetöntä, miten ympäristö eri tieteiden piirissä esitetään ja miten siitä puhutaan.

Veera Aaltonen
Forumteatterityöpajat lasten ja nuorten kanssa sekä forumteatteriesitys. Projektin teemana on tutkia nuorten koulukiusaamisen syitä ja sen ehkäisyä osallistavan forumteatterin keinoin.

Nanni Vapaavuori
Out [ ] of Focus -valokävelyjen sarja. Sarja koostuu kolmesta kevytrakenteisesta esitystapahtumasta, joiden tavoitteena on avata ja uudelleen järjestellä valon ja näkemisen välistä sidosta ja sen merkitystä elävässä esityksessä. Hämärän ja kirkkauden asteikkoa tarkastellaan eri materiaalien kautta, kuten pöly, jää, vaha, huopa tai hiili.

Santeri Helinheimo ja työryhmä
Äänestys-projekti, monitaiteinen ääniperformanssi ja videoteos. Teos tutkii ihmisääntä, vallankäyttöä sekä sukupuolinormeja. Tekijät kysyvät, millaisessa ääninormistossa elämme ja millainen äänenkäyttötraditio sopii mihinkin kehoon vallitsevassa normistossa. Miten hentoa ääntä tulkitaan ja kuullaan naisoletetussa valkoisessa tai mustassa kehossa ja miten taas miesoletetussa?

Antonia Henn, Joel Forsbacka
Turnéföreställningen Kom ge mig världen (arbetsnamn). En potpurri-föreställning bestående av svenska sånger, dikter och monologer. Målgruppen är svenskspråkiga åldringar på seniorboenden i Nyland.

 Vuosi Hakemusten lukumäärä Myönnetyt apurahat Erityisiä painotuksia
2023 97 kpl 15 kpl,
28 500 €
-
2021 101 kpl 20 kpl,
30 000 €
-
2020 40 kpl 14 kpl,
19 900 €
-
2019 63 kpl 17 kpl,
19 000 €
Kiinnitettiin huomiota ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin.
2018 76 kpl 16 kpl,
19 500 €
Kiinnitettiin huomiota ekologisiin ja kestävän kehityksen näkökulmiin.
2017 - - -
2016 105 kpl 14 kpl,
18 000 €
Kiinnitettiin huomiota siihen, miten hanke luovasti seuraa Vivica Bandlerin esimerkkiä ja soveltaa monipuolista kulttuuriperintöä nykypäivään.
2015 35 kpl 12 kpl,
15 000 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.
2014 35 kpl 13 kpl,
15 200 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.