Myönnetyt apurahat

Säätiö on myöntänyt apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myönsi kokouksessaan 3.11.2020 apurahan yhteensä 14 eri hankkeelle. Yksittäiset apurahat ovat suuruudeltaan 1.000-2.000 euroa, ja apurahoja myönnettiin yhteensä 19.900 euroa.

Veera Snellman ja työryhmä

Nykyajan jatkuvan tuhon tuskasta nousevat narrit -näyttämöteos. Teos käsittelee nykymaailmassa tapahtuvan tuhon ja nautinnon suhdetta ja niiden vaikutusta toisiinsa. Teoksen keskiössä on tuhon ja nautinnon ristivedossa suunnistava nykyajan ihminen.

Muovipussi / Heidi Finnberg, Milla Lahtinen

Projektet Dance All Year Long. Föreställningen tar plats på Kokkola stadsteater 18.12.2020. Musik- och teatergruppen Muovipussi har grundats år 2018 i Helsingfors. Gruppen har uppträtt i Finland, Sverige och Danmark bl.a. på cirkusfestivaler.

Vaurioteatteri / Jonnakaisa Risto

Näyttelijän ja nuken välinen monologiesitys Korhonen (työnimi). Aikuisille suunnatussa monologissa nuori nainen kohtaa itsensä satavuotiaana. Esitys pureutuu sukupolven yli kulkeutuviin sotatraumoihin, jotka vaikuttavat edelleen suomalaisten elämään ja asenteisiin. Esitys on Karjalan kieltä hyödyntävä kiertuemuotoinen esitys, jota esitetään myös palvelutaloissa.

Nora Sandholm-Azémar och arbetsgrupp

En fri tolkning av Arto Paasilinnas Kollektivt Självmord. Det nyskrivna manuset är skrivet för två skådespelare. Som form användas den indiska filmindustrins melodramatiska genre bollywood. Bollywoods stora känslor kommer att vara som en kontrast till det dystra och tragiska temat självmord.

Ole Øwre och arbetsgrupp

Performativa läsningen Manning är fri (Anders B. Christensen). Pjäsen är översatt till svenska av skådespelare Ole Øwre och arrangeras som en performativ läsning vid Teater Viirus februari 2021. Pjäsen berättar om Chelsea Manning som döms till fängelse för att ha läckt sensitiv information till Wikileaks. Pjäsen behandlar frågeställningar kring stat och individ, och huruvida staten har rätt att korsa gränsen till individets privata sfär.

Arbetsgruppen Jansson, Kellokoski, Nyby, Stenberg

Föreställningen niXXXavuori. Som avslutande konstnärliga slutarbete vid Konstuniversitetets Teaterhögskola skapar arbetsgruppen en föreställning med arbetsnamnet niXXXavuori som är teater, performance, ljudkonst och samtida koreografi. Föreställningens teman är nationell identitet, kvinnorollen, barndom, sexualitet, intimitet och barnslighet, och den har premiär den 3.12.2020 på teater Viirus i Helsingfors med tre påföljande uppspel.

Elina Lajunen

Project O, kokeellinen nukketeatteri- ja tangoelokuva naisesta ja tangosta. Lyhytelokuvan keskiössä on yksi nainen (nukke) tyhjässä tilassa odottamassa tanssiinkutsua, jota ei koskaan tule. Neljäntoista minuutin aikana hän matkustaa mielessään maailman halki. Tarina muodostuu nukkien, kollaasien, nukkeanimaation, kuvien ja ihmisen kehon sekä tanssin ja musiikin kautta. Elokuvan kirjallisena inspiraationa on Laura Lindstedtin Finlandia-palkittu romaani Oneiron.

Marielle Eklund-Vasama

Förverkligande av treårigt Bandler-projekt i Tammela. Sommarkonstfestivalen i Porras Skinnarverkstad i Tammela planerar att inleda ett treårigt program där Vivica Bandler skulle vara i fokus. Syftet med den årligen återkommande festivalen är att varje år bjuda på presentationer av viktiga finländska kultur-och litteraturprofiler i form av föreläsningar, föreställningar, filmer och musik.

Timo Tikka

Henkilökohtainen tutkimus ja ympäristötieteistä ponnistavan teatteritaiteen praktiikoiden kehittäminen. Tikka näkee taiteen mahdollistavan ympäristökysymysten käsittelyn tavalla, joka pelkästään tieteiden puitteissa on kenties mahdotonta. Oikea, rajoja rikkova yhteistyö tiede- ja taideyhteisöjen välillä tuottaa uudenlaisia näkökulmia kaikkien käytettäväksi ja mahdollistaa myös erilaisen yleisön saavuttamisen.

Bruno Zambrano ja työryhmä

Memos-tanssiteos. Teoksessa annetaan tilaa PoC-taiteilijoiden (people of color) vapaalle ilmaisulle. Sensurointi ja ulkopuolisuus aiheuttavat tunnereaktioita. Tekijät haluavat tutkia tunteita, kuten viha, aggressio ja ilo, sekä niiden ilmentymiä liikkeellisesti. Tekijät vievät keskustelua toiseudesta eteenpäin kertomalla, etteivät ole vain kiintiöitä lavalla ja työryhmissä, vaan voivat olla koko työryhmä.

Lindon Shimizu and working group

EARTHQUAKE – moving on a shaking land. A collaboration project between artists Lindon Shimizu and Tuija Lappalainen who both work within the context of body and performance. Being the whole life migrating between countries and diverse cultures, it evoked an embodied interest in Shimizu and Lappalainen around the immigrants’ issues topic. Project is under co-production program of Regional Dance Centre of Eastern Finland (ITAK).

Taru Aho

Sooloteos XO (työnimi). Teoksessa tarkastellaan naisena katseen kohteena olemista niin arjessa, internetin sosiaalisen median foorumeilla kuin ammattiesiintyjänä. Aho haluaa haastaa katsojan kysymään ja tunnistamaan niitä oletuksia, uskomuksia ja kuvastoja, joiden läpi naiskeho yhteiskunnallisesti monissa tilanteissa ja yhteyksissä yhä saatetaan nähdä. Teoksessa tanssiliike toimii ruumiillisen vapautumisen välineenä.

Ilona Salonen

Nykytanssisooloteos Meeting the Monkey (työnimi). Teoksen taiteellisen työn lähtökohtana on kiinalainen filosofia (vaikutteet mm. buddhalaisuudesta ja taolaisuudesta) sekä Kiinasta peräisin olevat taistelulajit. Taiteellisessa työssä tutkitaan kiinalaista holistista filosofiaa ja sen käsitteistöä, sekä peilataan sitä länsimaiseen dualistiseen ihmiskuvaan.

Laura Mattila

Produktio Donna Quijote. Produktio on luonteeltaan paitsi teatteria ja tanssia, myös nykykansanmusiikkia, idealismia ja aktivismia. Suurin osa produktion ensemblestä on alkuperäiskansojen taiteilijoita, joiden kertomina katsojat pääsevät kokemaan hetken arktista kulttuuria. Esityksen dystooppisessa maisemassa maapallolla elää enää kourallinen ihmisiä, jotka käyttävät viimeisiä hetkiään tarinankerrontaan. Näiden ihmisten johdattelemana yleisö kuulee myyttejä ja legendoja ympäri maailmaa. Donna Quijote saa ensi-iltansa Suomen Kansallisteatterissa huhtikuussa 2021.

 Vuosi Hakemusten lukumäärä Myönnetyt apurahat Erityisiä painotuksia
2023 97 kpl 15 kpl,
28 500 €
-
2021 101 kpl 20 kpl,
30 000 €
-
2020 40 kpl 14 kpl,
19 900 €
-
2019 63 kpl 17 kpl,
19 000 €
Kiinnitettiin huomiota ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin.
2018 76 kpl 16 kpl,
19 500 €
Kiinnitettiin huomiota ekologisiin ja kestävän kehityksen näkökulmiin.
2017 - - -
2016 105 kpl 14 kpl,
18 000 €
Kiinnitettiin huomiota siihen, miten hanke luovasti seuraa Vivica Bandlerin esimerkkiä ja soveltaa monipuolista kulttuuriperintöä nykypäivään.
2015 35 kpl 12 kpl,
15 000 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.
2014 35 kpl 13 kpl,
15 200 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.