Myönnetyt apurahat

Säätiö on myöntänyt apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on myöntänyt apurahoja 17 eri hankkeelle. Yksittäiset apurahat ovat suuruudeltaan 1.000–1.500 euroa, ja apurahoja myönnettiin yhteensä 19.000 euroa. Hankkeet, joille apurahoja myönnettiin, edustavat laajalla skaalalla eri taidealoja. Tuettavien hankkeiden joukossa on mm. ympäristötaidetta, teatteriklovneriaa, valokuvanäyttely, näytelmätekstin kirjoittamista, tanssiteatteria, laavuteatteria, lasten musikaaliteatteria, dokumenttielokuva, teatteriesityksiä, videoperformanssi ja liveroolipeli

Idalotta Backman ja työryhmä

Kestävän Kehityksen purjein kohti Afrikkaa ja yhteistä tulevaisuutta -projekti. Projektissa 5–7 hengen miehistö purjehtii SALME-purjealuksella Suomesta kohti Tansaniaa keväällä/kesällä 2020 tarkoituksenaan kehittää kulttuurivaihtoa eri maiden välillä sekä matkalla että perillä luoda dialogia paikallisten ihmisten kanssa. Kaikki mitä matkalla tapahtuu dokumentoidaan kuvan, elävän kuvan ja tekstin välityksellä ja jaetaan eri medioiden kautta.

Expert Touring –työryhmä / Johanna Kultala

Expert Touring Helsingin yliopiston Observatoriossa -esitys. Esityksellä työryhmä tutkii mm. maapallon tulevaisuutta ilmastonmuutoksen keskellä ja ihmisen paikkaa siinä. Työryhmän erityisenä kiinnostuksen kohteena on teatteriklovnerian vieminen uusiin ja yllättäviin tiloihin ja yhteyksiin. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 15 teatteriklovneriaesitystä Helsingin yliopiston Observatoriossa keväällä ja kesällä 2020.

Sakineh Ghorbanzadeh

A case study of central Ostrobothnia region, Finland. Environmental art in different landscapes is a new form of dialogue with surroundings. The main aim of this research is to find out how eco-arts influence the relation and meaning of nature on a scale from the very rural to the very urban. Eco-art in this study has wide meanings and going to encompass even ceremonies, festivals and events, stories, environmental skills like fishing and hunting.

Anne Immonen, Satu Vaarula

Suo mun elää -valokuvanäyttely. Näyttelyä varten on kuvattu Torronsuon ainutlaatuista aluetta luonnontilassa eri vuodenaikoina. Suolla on kuvattu myös ihmisiä, joille se on rakas. Kuvateksteissä he kertovat omasta suhteestaan Torronsuohon sekä perusteista sen suojelemiseen. Tammelan kunta on kaavoituksessaan hyväksynyt kaivostoiminnan harjoittamisen alueella, ja tekijät ovat huolissaan mahdollisten kaivoshankkeiden vaikutuksesta herkkään suoluontoon.

Tuomas Karisto

Laavuteatteri-projekti. Laavuteatteri on Kansallispuistoissa kiertävä, erityisesti lapsille suunnattu yhden miehen teatteri, jonka tarpeisto kulkee rinkassa. Laavuteatterin ensimmäistä esitystä Runosuohaukka ja vaeltaja Heimo esitetään syksyllä 2019 Teijon, Sipoonkorven ja Repoveden kansallispuistossa. Tekijä toivoo, että lapsille luontaiseen uteliaisuuteen ja herkkään havaintokykyyn varaava esitys on mieleenpainuva kokemus, joka vahvistaa lasten luontosuhdetta ja tuottaa jatkossakin uusia elämyksiä luonnossa liikuttaessa.

Kellariteatteri / Niko Uusi-Simola

Helsingin Kellariteatterin uusi produktio. Eletyn hetken mielentila on linssi, jonka läpi heijastuvat menneisyyden muistoja tulevaisuuden näkymät. Esitys käsittelee tuon linssin säröjen ja vääristymien sekä eheytymisen ja puhdistamisen vaikutuksia kuviin menneestä ja tulevasta. Tutkijat kertovat, että ilmastokatastrofin pysäyttäminen on jo myöhäistä. Onko yksittäisen ihmisen vedettävä kaikin pienin voimin globaalia käsijarrua vai voiko kulutusta kiihdyttää ja ihmiskunnan aallonharjasta nauttia ilman tunnontuskia, jos peli on joka tapauksessa jo menetetty?

Paula Kovanen, Annimaria Koivunen

Kana vapaalla –teatteriesitys. Kyseessä on lapsille suunnattu, osallistava ja opetuksellinen teatteriesitys, jonka tavoitteena on taiteen avulla jalkauttaa keskustelu ilmastonmuutoksesta ja ympäristönsuojelusta osaksi oppimisyhteisöjen arkea. Tarinan keskiössä on Matilda niminen kana, joka pakenee tehotuotantokanalasta ja päätyy matkustelemaan maailman ympäri. Näytelmä kiertää kymmenessä eri esiopetus- ja alakouluryhmässä keväällä 2020.

Elisa Makarevitch, Roee Cohen

Tvärkonstnärliga video och performance projektet Stjöit Sjielin – Fix the Seal. Projektet undersöker missförstånd och sprickor i förhållandet mellan gråsälar och det österbottniska kustsamhället. Sälen har genom tiderna setts som ett mytologiskt djur som är hälften människa och hälften ett slags sjöhund. Researchen som gjorts och det material som filmats ska nu sammanställas till fyra videoverk, en ljudinstallation och flertalet performancer, ritualer och happenings som förevisas i samband med den planerade utställningen vårvintern 2020.

Ville Niemi

Maailmanpalo – Metsäruno -dokumenttielokuva. Elokuva on yhdistelmä luontodokumenttia, runonlausuntaa ja äänisuunnittelua, jossa Amazonin sademetsien tuhoutuminen tuodaan suomalaiseen metsämaisemaan. Elokuva on ylistyslaulu metsälle, mutta samanaikaisesti hätähuuto sen selviytymisen puolesta. Metsäkuvauksen yhteydessä laulaja-runoilija Kirsi Poutanen lausuu runomontaasia Eino Leinon runoista.

Martta Pesonen

Perjantait Gretan kanssa -esityksen ohjaaminen Tampereen Ylioppilasteatterille. Esitys on dokumenttiteatteria tästä hetkestä. Se pohtii, mikä saa ihmisen toimimaan ilmaston puolesta ja mitä se toiminta olisi. Esityksen pohjamateriaalina käytetään Greta Thunbergin haastatteluita ja puheita, sekä Lasten Ilmastolakkoon liittyvää uutisointia ja kuvamateriaalia ja esiintyjien kokemuksia aktivismista ja kansalaisvaikuttamisesta.

Rantasalmen Nuorisoteatteri / Heikki Pola

Supermarsu pelastaa Itämeren silakat –musikaali. Musikaali perustuu Paula Norosen suosittuihin kirjoihin, joiden pohjalta sen on käsikirjoittanut Susanna Haavisto. Musikaalissa tartutaan ajankohtaiseen aiheeseen. Huoli elinympäristöstämme kasvaa koko ajan. Miten käy, kun Supermarsu, pienen tytön sisäinen sankari päättää ryhtyä toimeen. Rohkeudella, ennakkoluulottomuudella ja unelmilla voi saavuttaa mitä vain.

Jenni Rutanen

LUMOTTU SAVONLINNA –nukketeatterifestivaali. Festivaali tunnetaan erityisistä tapahtumapaikoista, lämminhenkisestä ilmapiiristä ja korkeatasoisista suomalaisen nykynukketeatterin esityksistä. Savonlinnan kulttuurikellari valjastetaan nukketeatteritaiteen uudeksi näyttämöksi 5.-7.6.2020. Viikonlopun mittaisella festivaalilla nähdään taiteellisesti laadukkaita, kotimaisia nukketeatteritaiteen helmiä.

Hanna Ryti

Näytelmätekstin kirjoittaminen. Teksti kuvaa ihmisen kulkua kohti epävarmaa tulevaisuutta. Teoksen keskiössä on kuviteltu kirjeenvaihto menneen ja tulevan välillä. Tulevaisuutta edustaa nuori, joka elää tulevaisuudessa, jossa ilmasto maapallolla on lämmennyt merkittävästi, lajikato on kiihtynyt ja yhteiskuntarakenne pakon edessä muuttunut.

Elli Salo

Piilopaikka-näytelmän kirjoitustyö. Teoksessa pohditaan, millaista eräkirjallisuutta kirjoittautuu, kun piilopaikkoja ei enää ole, kun koskemattomat erämaat elävät vain mielikuvissamme ja ovat enää romanttisen kaipuun kohde. Tekijä kysyy millä ehdoin ja millaista erätarinaa ilmastokriisissä on mahdollista kirjoittaa ja millaisen näkökulman ja muutoksen nykykirjailija ja feministi voi tuoda kokonaan miesten kirjoittamaan tarinaperinteeseen.

Studenternas Teaterförening r.f.

Höstproduktion 2019 och delfinansiering av verksamhetsåret 2020. I Studentteaterns demo-föreställning Lyckliga dagar, som fungerar som en avslutning på höstterminen, låter sig arbetsgruppen inspireras av Vivica Bandlers möjliga arv till Studentteatern som fyller 90 år i år. Temat och utgångspunkten för vårens huvudproduktion med arbetsnamn Stugan är vårt förhållande till sommarstugan. Verket kommer att behandla och handla om människans förhållande till naturen.

Maiju Tarpila, Anna-Maija Laine

Ilmastokriisiä käsittelevä poikkitaiteellinen teos Kaski. Kaski koostuu kolmesta usean vuorokauden mittaisesta liveroolipelistä, jotka kuljettavat osallistujat kahdensadan vuoden ja kolmen eri aikakauden lävitse ilmastonmuutoksen vaikutuksien keskellä, pelejä edeltävästä osallistujalähtöisestä luovasta prosessityöskentelystä, pelien rinnalla kulkevista ääni- ja videotaideteoksista sekä osallistujien taiteellisesta ulostulosta prosessin päätteeksi.

Vähäkämä-kollektiivi / Teo Mattila

Suksi skutsii! –tanssiteatteriteos. Kyseessä on Vähäkämä-kollektiivin taiteilijoiden omiin metsäkokemuksiin sekä projektiin osallistuvien asiantuntijoiden tarjoamaan tietoon pohjaava tanssiteatteriesitys. Kollektiivi haluaa teoksellaan osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun metsien hoidosta ja ilmastokriisistä. Nykytanssin kautta teos tuo uuden lähestymistavan aiheeseen.

 Vuosi Hakemusten lukumäärä Myönnetyt apurahat Erityisiä painotuksia
2023 97 kpl 15 kpl,
28 500 €
-
2021 101 kpl 20 kpl,
30 000 €
-
2020 40 kpl 14 kpl,
19 900 €
-
2019 63 kpl 17 kpl,
19 000 €
Kiinnitettiin huomiota ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin.
2018 76 kpl 16 kpl,
19 500 €
Kiinnitettiin huomiota ekologisiin ja kestävän kehityksen näkökulmiin.
2017 - - -
2016 105 kpl 14 kpl,
18 000 €
Kiinnitettiin huomiota siihen, miten hanke luovasti seuraa Vivica Bandlerin esimerkkiä ja soveltaa monipuolista kulttuuriperintöä nykypäivään.
2015 35 kpl 12 kpl,
15 000 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.
2014 35 kpl 13 kpl,
15 200 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.