Myönnetyt apurahat

Säätiö on myöntänyt apurahoja lahjakkaille teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään luonnon- ja ympäristönsuojelua.

Säätiö jakoi apurahoja yhteensä 15.200 euroa.

Malin Kivelä, Hannele Mikaela Taivassalo (ja työryhmä)
Näytelmäprojektiin Imperfekt, joka kertoo kahdesta niin pitkään yhdessä asuneesta naisesta, että heistä on tullut lähes yksi persoona.

Sari Kortesmäki (taiteilijanimi Sari Aalto)
Päiväkoti­ ja koululaisryhmille suunnattuun teatterilliseen vatsastapuhumisesitykseen Vatsastapuhuja Sari ja kaverit.

Valto Kuuluvainen
Puistokabaree­-musiikkiteatteriesitykseen, joka sijoittuu Helsingin puistoihin. Päähenkilöitä ovat puistoja käyttävät ihmiset ja eläimet.

Anna Lipponen
Näyttelijänä työskentelemiseen itävaltalaisen Elfriede Jelinekin näytelmässä Rechnitz, joka käsittelee eurooppalaista lähihistoriaa ja ihmisen pahuutta, annihilaation ja kuoleman maisemaa.

Meriteatteri (Anni Mikkelsson ja työryhmä)
Rymättylän Röölän satamassa toteutettavaan teatteriesitykseen. Meriteatteri on vuonna 2013 perustettu teatteriseurue, joka tekee taiteellista teatteria paikallisista lähtökohdista.

Sofia Molin
Näyttelijänä työskentelemiseen Stanislaw Lemin tieteisromaaniin pohjautuvassa Solaris-esityksessä, joka yhdistää fyysistä teatteria, elokuvaa, esine-,­ nukke­- ja nykyteatteria sekä sirkusta.

Helmi­-Leena Nummela
Kansainväliseen, Berliinissä toteutettavaan yhteistyöproduktioon Unknown, joka käsittelee tuntemattoman kohtaamista ja uusien kommunikointitapojen löytämistä.

Jussi Nygren
Dramatisoituun animaatioon korvameduusan (Aurelia aurita) elämästä Itämeressä.

Valtteri Raekallio ja työryhmä
Neljälle tanssijalle, pianistille ja runoilijalle toteutettavaan Novelleja unohdetuista huoneista ­-tanssiteokseen, joka esitetään hylätyssä teollisuuskiinteistössä.

Mervi Takatalo, Markus Riuttu
Tammelan kirjastossa järjestettäviin lukudraamaesityksiin, joiden kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lapset ja heidän isovanhempansa.

Inka Tiitinen
Performatiiviseen ja fyysiseen tanssiteatteriesitykseen, joka on liikkeellinen painokuva naiseuden kerrostumista.

Petri Tuhkanen
Elfriede Jelinekin Rechnitz-­näytelmän suomenkielisen kantaesityksen valosuunnittelun ja lavastuksen toteuttamiseen.

Sinna Virtanen ja työryhmä
Musiikilliseen teatteriesitykseen, joka käsittelee kansalliskirjailija Aleksis Kiven hahmoa, tuotantoa ja elämää sen kaikessa ristiriitaisuudessaan.

 Vuosi Hakemusten lukumäärä Myönnetyt apurahat Erityisiä painotuksia
2023 97 kpl 15 kpl,
28 500 €
-
2021 101 kpl 20 kpl,
30 000 €
-
2020 40 kpl 14 kpl,
19 900 €
-
2019 63 kpl 17 kpl,
19 000 €
Kiinnitettiin huomiota ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin.
2018 76 kpl 16 kpl,
19 500 €
Kiinnitettiin huomiota ekologisiin ja kestävän kehityksen näkökulmiin.
2017 - - -
2016 105 kpl 14 kpl,
18 000 €
Kiinnitettiin huomiota siihen, miten hanke luovasti seuraa Vivica Bandlerin esimerkkiä ja soveltaa monipuolista kulttuuriperintöä nykypäivään.
2015 35 kpl 12 kpl,
15 000 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.
2014 35 kpl 13 kpl,
15 200 €
Kiinnitettiin huomiota taiteellisesti uutta luoviin hankkeisiin sekä ympäristönsuojelua tukeviin näkökohtiin erityisesti Tammelan / Lounais-Hämeen alueella toteutettavissa hankkeissa.