Vivica 100-vuotis juhlavuosi 2017

Vivica Bandlerin, suomalaisen teatterin voimanaisen ja maailmankansalaisen, syntymästä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 100 vuotta.

Kuten Vivica itse totesi, hän oli yhtä vanha kuin kotimaansa, mutta Suomi vain itsenäistyi nopeammin.

Juhlimme Vivicaa monin tavoin ja nostamme esiin hänen ajatuksiaan, elämäntyötään, rohkeuttaan, ideoitaan, rakkauksiaan, tekojaan, ennakkoluulottomuuttaan mm. seminaareissa, paneelikeskusteluissa, Viva Vivica! – Vivica Bandler 100 vuotta -näyttelyssä, Vivican persoonaa ja uraa valottavassa juhlablogissa sekä tietenkin Vivican keittiössä.

Vuonna 2018 säätiö julkaisi Eija Mäkisen ja Ida Henriksonin toimittaman kirjan Vivica Bandler, Vuosisadan nainen (Otava). Kirjaa voi tarvittaessa tiedustella säätiön asiamiehen kautta.

Lue Viva Vivica, Stadin friidu -blogia

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner järjesti 7.–8.2.2017 yleisölle avoimen kaksipäiväisen seminaarin, jonka tavoitteena oli valottaa Vivica Bandlerin merkitystä suomalaisen teatterin suunnannäyttäjänä, pohjoismaisena vaikuttajana ja kosmopoliittina.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tiloissa pidettävän seminaarin ensimmäinen päivä oli nimeltään “Teatteritaiteilija, suunnannäyttäjä, voimanainen”. Kolme Vivican työtoveria hänen uransa eri vaiheista – Birgitta Ulfsson, Milja Sarkola ja Suzanne Osten – luennoivat ja kertoivat kollegastaan, ystävästään ja mentoristaan.

Alustusluennot sekä keskustelu olivat suomenkielisiä lukuun ottamatta Suzanne Ostenin osuutta, joka tulkattiin suomeksi ja joka siirsi painopisteen yli ulapan Stockholms Stadsteaterniin, missä Vivica toimi teatterinjohtajana 1969–80.

Seminaarin toisena päivänä luennoitsijoina toimivat Birgitta Ulfsson ja Bengt Ahlfors. Luento “En sann nordist, en kosmopolit och en världsmedborgare” käsitteli Vivican pohjoismaista vaikutusta, hänen rooliaan eurooppalaisessa kulttuurikentässä ja ainutlaatuista, kansainvälistä verkostoaan. Keskiviikkona kielenä oli ruotsi.

Molempien päivien luentokokonaisuudet olivat osa Studia Generalia -luentosarjaa, ja ne pidettiin klo 17.15–20.15 Teatterikorkeakoulun Torilla, osoitteessa Haapaniemenkatu 6, Helsinki.

Tilaisuudet olivat avoimia myös opiskelijoille. Maisteritutkintoa suorittavilla oli mahdollisuus saada luentoihin liittyen yleisopintopiste, joka edellytti myös esseen laatimista vastuuopettajan, Jukka Miettisen kanssa seminaarien yhteydessä sovitusta aiheesta.